Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu

Dotace, granty


Novinky Dotace, granty

vyvěšeno od: 15. 11. 2016
vyvěšeno do: 30. 6. 2019
CSS - Informační zpravodaj č. 01/2016

Dobrý den,

předkládáme vám první číslo Informačního zpravodaje, který jsem vytvořili v rámci projektu Centra společných služeb.

Jaroslav Němejc, manažer CSS Vodňany

/www_sko/upload/File/CSS/bor_zpravodaj-012016.pdf


Novinky Dotace, granty

vyvěšeno od: 21. 9. 2016
vyvěšeno do: 30. 6. 2019
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce - 1 . setkání starostů

Dne 15. 9. 2016 proběhlo v zasedací místnosti DSO Blanicko - otavského regionu ve Vodňanech 1. setkání starostů v rámci projektu SMO ČR. zúčastnilo se 12 zástupců členských obcí. Jako host byl přítomen rovněž zástupce SMO ČR - Robert Zeman.

Zveřejňujeme zápis ze zasedání a fotografie.

Jaroslav Němejc, manažer CSS Vodňany

/www_sko/upload/File/CSS/css_zapis_setkani-15092016.pdf

/www_sko/upload/File/CSS/20160915_141611.jpg

/www_sko/upload/File/CSS/20160915_145116.jpg


Novinky Dotace, granty

vyvěšeno od: 9. 8. 2016
vyvěšeno do: 31. 12. 2017
Centrum společných služeb ve Vodňanech

DSO Blanicko-otavského regionu se zapojil do projektu Svazu měst a obcí „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. V praxi se jedná o založení kanceláře Centra společných služeb (CSS) pro území svazku DSO Blanicko-otavského regionu ve Vodňanech.
  Kancelář CSS bude poskytovat služby pro členské obce a jejich občany v oblasti veřejné správy. V rámci projektu je stanoveno několik oblastí, na které se může kancelář zaměřit (v příloze). V současné době probíhá průzkum u zástupců obcí, které oblasti jsou z jejich pohledu potřebné a sběr dat pro aktualizaci akčního plánu svazku. V přípravě je svazkový Zpravodaj.
  Kancelář CSS ve Vodňanech má dva zaměstnance – Manažera CSS a Specialistu pro rozvoj mikroregionu.
Jejich úkolem bude mimo jiné zajišťovat společné meziobecní projekty. Jedním z prvních bude „Cyklus vzdělávacích seminářů“, podpořený z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017


Dotace, granty

vyvěšeno od: 2. 3. 2016
Granty v roce 2016

Granty a příspěvky jihočeského kraje

Leták JčK

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

NADAČNÍ FONDY

Nadace Čez www.nadacecez.cz/cs/uvod.html
Nadace Via www.nadacevia.cz/cz/nadace-via
KOMUNITNÍ NADACE BLANICKO-OTAVSKÁ www.konabo.cz

EVROPSKÉ STRUKTURÁLÍ FONDY

 

 

 


Dotace, granty

vyvěšeno od: 29. 3. 2012
Granty a příspěvky Jihočeského kraje pro rok 2012
čtěte v příloze

Aktuální výzvy najdete na stránkách Jihočeského kraje: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS

Dotace, granty

vyvěšeno od: 17. 11. 2010
Granty vyhlášené Krajským úřadem Jihočeského kraje
ke dni 17,11.2010 najdete na www.kraj-jihocesky.cz v sekci granty,dotace - aktuální výzvy

Dotace, granty

vyvěšeno od: 17. 11. 2010
Program obnovy venkova 2011

Krajský úřad Jihočeského kraje vypsal, jako doposud každý rok dotační tituly programu obnovy venkova.
Uzávěrka podávání žádostí je 31.12.2010.
v příloze jsou vložena "Pravidla programu obnovy venkova"


Dotace, granty

vyvěšeno od: 14. 10. 2008
Program obnovy venkova 2009
Podávání žádostí od 1.10. do 31.12.2008. Veškeré informace na www.kraj-jihocesky.cz , dotace a granty.
Upozornění na nové znění pravidel a postup podávání žádostí.

Dotace, granty

vyvěšeno od: 14. 10. 2008
Realizace projektu z Programu obnovy venkova "UPRAVENÁ OBEC"

Podpořený projekt z Programu rozvoje venkova, opatření III.2.1, podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic s názvem UPRAVENÁ OBEC je v druhé polovině realizace.Zbývá už pouze jeden měsíc k jeho dokončení.
Nakoupena byla mechanizace k údržbě zeleně a dále pak hnojivo, osivo pro obnovu travních porostů v obcích, které jsou místy realizace projektu.
Okres Písek: Žďár, Skály, Putim, Ražice, Dolní Novosedly
Okres Strakonice : Drahonice, Pivkovice
Pro obce Drahonice a Pivkovice byla dále nakoupen a instalován mobiliář.
Celkový rozpočet projektu 1111050 Kč z toho dotace činí 90%, tj. 999945 Kč. V průběžné platbě bylo proplaceno 405 000 Kč.
Plocha zeleně, které se projekt týká činí 11,77 ha.
Konečné vyúčtování bude provedeno do 31.12.2008.


Dotace, granty

vyvěšeno od: 14. 10. 2008
5.výzva Program rozvoje venkova
Podávání žádostí do Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic,občanské vybavení a služby, podopatření III.2.1.2 občanské vybavení a služby a III.2.1.1 Obnova a roz voj vesnic - komunikace,veřejná prostranství, ČOV a vodovody,územní plány v termínu od 7.10.2008 do 27.10.2008 na místopříslušné pracoviště SZIF, České Budějovice, Rudolfovská ul.

Dotace, granty

vyvěšeno od: 14. 10. 2008
Granty na rok 2009
Granty na rok 2009 - pozor Jihočeský kraj vydal výzvy k podávání žádostí o dotace .
Sledujte webové stránky www.kraj-jihocesky.cz , sekce GRANTY,DOTACE.

Dotace, granty

vyvěšeno od: 14. 10. 2008
Granty na rok 2009
Granty na rok 2009 - sledujte webové stránky Jihočeského krajského úřadu - www.kraj-jihocesky.cz

Dotace, granty

vyvěšeno od: 26. 1. 2008
Granty Jihočeského krajského úřadu - 2.vlna

Dotace, granty

vyvěšeno od: 13. 1. 2008
OSA IV - LEADER

Informace najdete na www.vodnanskaryba.eu


Dotace, granty

vyvěšeno od: 13. 1. 2008
II.výzva ROP - Jihozápad

Podrobné informace získáte na www.rr-jihozapad.cz .Uzávěrka příjmu žádostí je 14.3.2008.
Pokud nestihnete podat žádost do tohoto kola a to z důvodu, že jste nezískali stavební povolení, pracujte na přípravě do dalšího kola výzev!


Dotace, granty

vyvěšeno od: 13. 1. 2008
Přehled grantů a podrobnosti

Dotace, granty

vyvěšeno od: 13. 1. 2008
Granty Jihočeského krajského úřadu - 1.vlna

Dotace, granty

vyvěšeno od: 2. 1. 2008
Ministerstvo životního prostředí - 3.výzva

Dotace, granty

vyvěšeno od: 2. 1. 2008
Kalendář výzev v rámci PRV na rok 2008
Přehled plánovaných výzev MZe v rámci programu EAFRD - rozvoj venkova
čtěte více

Dotace, granty

vyvěšeno od: 2. 1. 2008
2.výzva ROP
2.výzva vyhlášena 17.12.2007
Informace získáte na www.rr-jihozapad.cz