Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu

Krašlovice


Obec patřila již na počátku 13. století klášteru sv. Jiří na Pražském hradě. Od roku 1700 byla součástí protivínského panství. U vesnice je několik pozůstatků po rýžování zlata na Blanici.


Fotografie