Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu

Novinky


Novinky Úřední deska

vyvěšeno od: 16. 5. 2017
vyvěšeno do: 31. 12. 2017
Závěrečný účet svazku za rok 2016

Novinky Úřední deska

vyvěšeno od: 2. 5. 2017
vyvěšeno do: 31. 12. 2017
Rozpočtové opatření č. 02/2017

Novinky Úřední deska

vyvěšeno od: 24. 3. 2017
vyvěšeno do: 31. 12. 2017
Zápis ze zasedání valné hromady svazku ze dne 23.2.2017

Novinky

vyvěšeno od: 12. 3. 2017
vyvěšeno do: 30. 6. 2019
Informační zpravodaj č. 01/2017

Předkládáme Vám první letošní číslo informačního zpravodaje svazku.

/www_sko/upload/File/CSS/bor_zpravodaj-012017.pdf


Novinky Úřední deska

vyvěšeno od: 14. 12. 2016
vyvěšeno do: 31. 12. 2017
Zápis ze zasedání valné hromady svazku ze dne 6.12.2016

Novinky Úřední deska

vyvěšeno od: 29. 11. 2016
vyvěšeno do: 31. 12. 2017
Zápis ze zasedání valné hromady svazku ze dne 15.11.2016

Novinky Dotace, granty

vyvěšeno od: 15. 11. 2016
vyvěšeno do: 30. 6. 2019
CSS - Informační zpravodaj č. 01/2016

Dobrý den,

předkládáme vám první číslo Informačního zpravodaje, který jsem vytvořili v rámci projektu Centra společných služeb.

Jaroslav Němejc, manažer CSS Vodňany

/www_sko/upload/File/CSS/bor_zpravodaj-012016.pdf


Novinky Dotace, granty

vyvěšeno od: 21. 9. 2016
vyvěšeno do: 30. 6. 2019
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce - 1 . setkání starostů

Dne 15. 9. 2016 proběhlo v zasedací místnosti DSO Blanicko - otavského regionu ve Vodňanech 1. setkání starostů v rámci projektu SMO ČR. zúčastnilo se 12 zástupců členských obcí. Jako host byl přítomen rovněž zástupce SMO ČR - Robert Zeman.

Zveřejňujeme zápis ze zasedání a fotografie.

Jaroslav Němejc, manažer CSS Vodňany

/www_sko/upload/File/CSS/css_zapis_setkani-15092016.pdf

/www_sko/upload/File/CSS/20160915_141611.jpg

/www_sko/upload/File/CSS/20160915_145116.jpg


Novinky Úřední deska

vyvěšeno od: 21. 9. 2016
vyvěšeno do: 31. 12. 2017
Zápis ze zasedání VH svazku obcí ze dne 15.9.2016

Novinky Dotace, granty

vyvěšeno od: 9. 8. 2016
vyvěšeno do: 31. 12. 2017
Centrum společných služeb ve Vodňanech

DSO Blanicko-otavského regionu se zapojil do projektu Svazu měst a obcí „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. V praxi se jedná o založení kanceláře Centra společných služeb (CSS) pro území svazku DSO Blanicko-otavského regionu ve Vodňanech.
  Kancelář CSS bude poskytovat služby pro členské obce a jejich občany v oblasti veřejné správy. V rámci projektu je stanoveno několik oblastí, na které se může kancelář zaměřit (v příloze). V současné době probíhá průzkum u zástupců obcí, které oblasti jsou z jejich pohledu potřebné a sběr dat pro aktualizaci akčního plánu svazku. V přípravě je svazkový Zpravodaj.
  Kancelář CSS ve Vodňanech má dva zaměstnance – Manažera CSS a Specialistu pro rozvoj mikroregionu.
Jejich úkolem bude mimo jiné zajišťovat společné meziobecní projekty. Jedním z prvních bude „Cyklus vzdělávacích seminářů“, podpořený z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017


Novinky Úřední deska

vyvěšeno od: 14. 3. 2016
Valná hormada DSO

Pozvánka na valnou hromadu
VH se koná  29.3.2016 od 14 hod ve Vodňanech s následujícím programem:
1. Zpráva o činnosti rady
2. Volba nového člena rady
3. Informace o výběrovém řízení na nového poradce svazku
4. Informace o projektu SMOČR „Centrum společných služeb“
5. Různé


Novinky

vyvěšeno od: 27. 10. 2015
Nový web spuštěn