Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu

Povinně zveřejňované informace


1. OFICIÁLNÍ  NÁZEV

Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu


2. DŮVOD  A  ZPŮSOB  ZALOŽENÍ

Dne 30. 3. 1999 proběhla ve Vodňanech ustanovující schůze měst Vodňany, Protivín a okolních obcí. Jejím cílem bylo ustanovení sdružení, které by ochraňovalo společné zájmy, zmnožilo síly a prostředky při prosazování záměrů, přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivé obce. Výsledkem schůze byl vznik „Sdružení obcí Blanicko-otavského regionu", jehož název  byl odvozen podle řek, které protékají většinou členských obcí. Na první valné hromadě byly přijaty základní dokumenty: stanovy, statut a jednací řád, byli zvoleni představitelé sdružení: předseda a dva místopředsedové, členové rady a členové revizní komise.


3. ORGANIZAČNÍ  STURUKTURA

Vedení DSO:

Předseda: Jana Študentová

1.místopředseda: Václav Heřman

2.místopředseda: Miroslav Fenc


Rada DSO:

Předseda: Jana Študentová

1.místopředseda: Václav Heřman

2.místopředseda: Miroslav Fenc

Člen 1: Renata Regálová

Člen 2: Ing. Jiří Kulík

Člen 3: Pavla Poláčková

Člen 4: Mgr. Petr Matouš

 

Revizní komise DSO:  

Martin Lang

Václav Vokáč

Bc. Jana Matoušková

 

4. KONTAKTNÍ  SPOJENÍ

Vodňany, nám. Svobody 10,11, PSČ 389 01

724190381 – předsedkyně svazku Jana Študentová

Kancelář CSS (Centra společných služeb)

702 162 634 - manažer CSS Jaroslav Němejc

602 657 671 - specialista pro rozvoj mikroregionu Ing. Dagmar Chmelíková


5. ČÍSLO  ÚČTU

248691036/0300


6. IČO

695 35 086


7. DIČ

nemá

 

8. ROZPOČET  V TOMTO  A PŘEDCHOZÍM  ROCE

Viz Úřední deska