Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu

Projekty


Realizované projekty obrazem
 • Albrechtice nad Vltavou - práce s mládeží
 • Albrechtice nad Vltavou - oprava hřbitova
 • Albrechtice nad Vltavou - základní škola
 • Bavorov - základní škola
 • Bavorov- Panský dům
 • Bavorov - Městský úřad Bílsko - fara Bílsko - komunitní centrum s posilovnou Číčenice - obecní hospoda Číčenice - mateřská škola Číčenice - spolkový život - pochod kolem obce Drahonice - projekt Vše pro děti Albrechtice u Drahonic - zeleň an veřejných prostranstvích Albrechtice u Drahonic - návesní kaplička a křížek Drahonice - Obecní úřad Heřmaň - výsadba zeleně ve volné krajině Heřmaň - mobiliář při cyklotrase Heřmaň - budova bývalé základní školy Měkynec - mobiliář na návsi Paseky - kořenová ČOV Paseky - dětské hřiště a mobiliář Pivkovice - oprava autobusové zastávky Protivín - 1. mateřská škola Potivín - 2. mateřská škola Protivín - dětské hřiště Protivín - infocentrum a galerie Kaplanka Protivín - sportovní areál Protivín - sportovní areál Putim - výstavby místní komunikace za nádražím Putim - výstavby místní komunikace za nádražím Skály - dětské hřiště Skály - úprava veřejného prostranství Skály - Obecní úřad Skály - oprava a odbahnění rybníka na Cihelně Skály - Skalská hospůdka Skočice - drobná sakrální architektura v místní části Lidmovice Tálín - úprava veřejného prostranství Tálín - úprava veřejného prostranství Bavorov - veřejné koupaliště a kemp Vodňany - poliklinika - zateplení a výměna oken Vodňany - ZTI k rodinným domům - "Na kameni" Vodňany - ZŠ a MŠ Výstavní ulice - zateplení a výměna oken Žďárské chalupy - dětské hřiště Žďárské chalupy - kaplička Žďár - dětské hřiště Žďár - návesní kaplička Žďár - mobiliář před Obecním úřadem Krašlovice - Obecní úřad Krašlovice - návesní kaplička DSO Blanicko otavského regionu - společná hasičská soutěž DSO Blanicko otavského regionu - prezentace a výstava svazku na společném setkání DSO Blanicko otavského regionu - návštěva partnerů z Mikroregionu vlára - Váh (Slovensko) Ražice - špejchar
Projekty

vyvěšeno od: 23. 2. 2016
Projekty 2015

Název projektu: Aktivní obce
Dotační program: Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015
Opatření 2:  Dotace akce mikroregionů a škol obnovy venkova
Dotační titul 7: Podpora činnosti mikroregionů a škol obnovy venkova

Celkové náklady na projekt: 1 305 645,- Kč
Dotace: 670 000,- Kč

 

 


Projekty

vyvěšeno od: 23. 2. 2016
Projekty 2014

Název projektu: ŽIVOT NA VENKOVĚ

Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Blanicko-Otavského regionu
Dotační program: Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014
Opatření 2:  Dotace akce mikroregionů a škol obnovy venkova
Dotační titul 7: Podpora činnosti mikroregionů a škol obnovy venkova

Celkové náklady na projekt: 1 239 310,- Kč
Dotace: 700 000,- Kč


Projekty

vyvěšeno od: 23. 2. 2016
Projekty 2013

Název projektu: Kultura v regionu

Dotační program: Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012
Opatření 3:  Dotace na zpracování integrovaných projektů venkovských
Dotační titul 7: Integrované projekty venkovských mikroregionů

Celkové náklady na projekt: 993 136,80 Kč
Dotace: 600 000,- Kč


Projekty

vyvěšeno od: 23. 2. 2016
Projekty 2012

Název projektu: Kultura v regionu
Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Blanicko-Otavského regionu
Dotační program: Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012
Opatření 3:  Dotace na zpracování integrovaných projektů venkovských
Dotační titul 7: Integrované projekty venkovských mikroregionů

Celkové náklady na projekt: 993 136,80 Kč
Dotace: 600 000,- Kč


Projekty

vyvěšeno od: 1. 9. 2012
Projekty 2011

Název projektu: Turistům vstříc

Dotační program: Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011
Opatření 3:  Dotace na zpracování integrovaných projektů venkovských mikroregionů
Dotační titul 7: Integrované projekty venkovských mikroregionů
Termín realizace: 2011
Celkové náklady na projekt: 868 347,-
Dotace: 600 000,- Kč


Projekty

vyvěšeno od: 1. 2. 2010
Projekty 2010

Dotační tituly 2010
Poradenská a školící  činnost" o celkových nákladech 252 000 Kč.
Požadovaná dotace 100 tis.Kč
Schválená dotace 74tis.Kč
Skutečné náklady: 212 545,03 Kč
Dotace 74 000 Kč, tj. 34,872%

Dotační titul č. 7 -Cestovní ruch - priorita DSO Blanicko-otavského regionu
Skutečné náklady


Dotační tituly r.2009

1. Dotační titul č.6 Poraden ská a školící činnost

2. Program obnovy venkova Jihočeského kraje - dt.7 : Aktualizace programů MPOV a MISYS
o  celkových nákladech  847 16570 Kč.
Požadovaná dotace 593 015 Kč
Přiznaná dotace 423 000 Kč.
Vzhledem k ponížení dotace dojde ke snížení rozsahu projektu, tak aby splňoval podmínky "Pravidel POV"Jihočeského kraje, tj. 70%dotace,30% vlastní prostředky.

3. Úspěšně realizované projekty 2008, jejich prezentace spojená s výměnou zkušeností.
Správce programu : MMR ČR
Celkové náklady 145 000Kč
Požadovaná dotace 87 000 Kč
Přiznaná dotace 87 000 Kč

 


Projekty

vyvěšeno od: 1. 2. 2010
Úspěšné projekty r. 2008

Projekty

vyvěšeno od: 1. 2. 2010
Realizované projekty DSO Blanicko – otavského regionu 2000 - 2007
 • 2000 PHARE – Průvodce Blanicko-otavským regionem – 1718 EUR
 • 2003 Nadace Vltava  - Propagace a podpora rozvoje venkova – 60 000 Kč
 • 2004 Aktualizace PSER  79 540 Kč – Grant JčKÚ
 • 2004 PHARE – Informační materiál – 4978 EUR
 • 2004 Příprava podmínek LEADER+    za podpory MMR ČR    - 480 168 Kč
 • 2005 Geografický informační systém pro obce  - LEADER ČR – Mze ČR - 927 000 Kč
 • 2006 GIS – pravá ruka starosty – I.etapa za podpory POV JčKÚ – 632 223 Kč
 • 2007 GIS – pravá ruka starosty – II. Etapa za podpory POV JčKÚ – 1062 551 Kč
 • 2007 Propagační materiály – přeshraniční spolupráce Rakousko- INTERREG IIIA náklady celkem  75 896 Kč
 • 2007 Značení „Rybářské naučné stezky“ – Grant JčKÚ – 418 429 Kč

V roce 2006 MAS Vodňanská ryba obdržela od EU 600 000 Kč na projekt „Osvojování schopností“ v rámci přípravy na LEADER 2007 – 2013.