Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada svazku se koná dne 28.6.2013 od 14 hod ve Vodňanech.

Program:

1. Závěrečný účet
2.
Rozpočtové  opatření č. 2
3. Informace k projektu Upravený region
4. Příprava POV 2014
5. Příprava návštěvy ze slovenského Svazku Vlára-Váh
6. Hasičská soutěž svazku
7. Různé a diskuse