Valná hormada DSO

Pozvánka na valnou hromadu

VH se koná  29.3.2016 od 14 hod ve Vodňanech s následujícím programem:

  1. Zpráva o činnosti rady
  2. Volba nového člena rady
  3. Informace o výběrovém řízení na nového poradce svazku
  4. Informace o projektu SMOČR „Centrum společných služeb“
  5. Různé