Blanicko-otavský region

bor@blanicko-otavsko.eu

Centrum společných služeb ve Vodňanech

DSO Blanicko-otavského regionu se zapojil do projektu Svazu měst a obcí „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. V praxi se jedná o založení kanceláře Centra společných služeb (CSS) pro území svazku DSO Blanicko-otavského regionu ve Vodňanech.
  Kancelář CSS bude poskytovat služby pro členské obce a jejich občany v oblasti veřejné správy. V rámci projektu je stanoveno několik oblastí, na které se může kancelář zaměřit (v příloze). V současné době probíhá průzkum u zástupců obcí, které oblasti jsou z jejich pohledu potřebné a sběr dat pro aktualizaci akčního plánu svazku. V přípravě je svazkový Zpravodaj.
  Kancelář CSS ve Vodňanech má dva zaměstnance – Manažera CSS a Specialistu pro rozvoj mikroregionu.
Jejich úkolem bude mimo jiné zajišťovat společné meziobecní projekty. Jedním z prvních bude „Cyklus vzdělávacích seminářů“, podpořený z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017


Hlavním cílem projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je dosáhnout:
- zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci
samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb
poskytovaných občanům zapojených obcí,
- zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
- zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách
- zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
- přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.


Manažer CSS
Jaroslav Němejc
702 162 634

Specialista pro rozvoj mikroregionu
Ing. Dagmar Chmelíková
602 657 671

bor@blanicko-otavsko.eu


Top
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím