Granty na rok 2009

Granty na rok 2009 - pozor Jihočeský kraj vydal výzvy k podávání žádostí o dotace .
Sledujte webové stránky www.kraj-jihocesky.cz , sekce GRANTY,DOTACE.