5.výzva Program rozvoje venkova

Podávání žádostí do Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic,občanské vybavení a služby, podopatření III.2.1.2 občanské vybavení a služby a III.2.1.1 Obnova a roz voj vesnic - komunikace,veřejná prostranství, ČOV a vodovody,územní plány v termínu od 7.10.2008 do 27.10.2008 na místopříslušné pracoviště SZIF, České Budějovice, Rudolfovská ul.