Realizace projektu z Programu obnovy venkova "UPRAVENÁ OBEC"

Podpořený projekt z Programu rozvoje venkova, opatření III.2.1, podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic s názvem UPRAVENÁ OBEC je v druhé polovině realizace.Zbývá už pouze jeden měsíc k jeho dokončení.
Nakoupena byla mechanizace k údržbě zeleně a dále pak hnojivo, osivo pro obnovu travních porostů v obcích, které jsou místy realizace projektu.
Okres Písek: Žďár, Skály, Putim, Ražice, Dolní Novosedly
Okres Strakonice : Drahonice, Pivkovice
Pro obce Drahonice a Pivkovice byla dále nakoupen a instalován mobiliář.
Celkový rozpočet projektu 1111050 Kč z toho dotace činí 90%, tj. 999945 Kč. V průběžné platbě bylo proplaceno 405 000 Kč.
Plocha zeleně, které se projekt týká činí 11,77 ha.
Konečné vyúčtování bude provedeno do 31.12.2008.