Program obnovy venkova 2009

Podávání žádostí od 1.10. do 31.12.2008. Veškeré informace na www.kraj-jihocesky.cz , dotace a granty.
Upozornění na nové znění pravidel a postup podávání žádostí.