Audit hospodaření za rok 2008 a závěrečný účet za r.2008