Aktuality

Svazek - Aktuality Svazek - Úřední deska Svazek - Rozpočet Obyvatel - Aktuality Obyvatel - Úřední deska Podnikatel - Aktuality Podnikatel - Úřední deska
vyvěšeno od: 4. 1. 2021
vyvěšeno do: 31. 12. 2021

Rozpočet svazku obcí na rok 2021 - schválený


Svazek - Aktuality Svazek - Úřední deska Svazek - Rozpočet Obyvatel - Aktuality Obyvatel - Úřední deska Podnikatel - Aktuality Podnikatel - Úřední deska
vyvěšeno od: 30. 11. 2020
vyvěšeno do: 31. 12. 2021

Rozpočet svazku obcí na rok 2021 - NÁVRH


Svazek - Aktuality Svazek - Dotace Obyvatel - Aktuality Obyvatel - Dotace Podnikatel - Aktuality Podnikatel - Dotace
vyvěšeno od: 1. 8. 2018
vyvěšeno do: 31. 12. 2021

PROJEKT „ZAMĚSTNANOST V REGIONU“

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 280/03_16_047/CLLD_16_01_073

Název výzvy: Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. - Řešení lokální nezaměstnanosti I.

Název projektu CZ: Zaměstnanost v regionu

Dne 1. 8. byla zahájena realizace projektu „Zaměstnanost v regionu“.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Projekt řeší lokální nezaměstnanost v regionu. Žadatelem a realizátorem je DSO Blanicko-otavského regionu.

Předmětem realizace projektu je vytvoření 10 nových pracovních pozic v obcích na území MAS Vodňanská ryba. Jedná se o zaměstnanecká místa flexibilních forem práce - 10 zkrácených pracovních úvazků.

Cílem realizace projektu je snížení lokální nezaměstnanosti. Projekt je plánován na 36 měsíců s dotační podporou a dále se předpokládá udržení míst z rozpočtu svazku (obcí).

Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba na období 2014-2020.

Obrázek - PROJEKT „ZAMĚSTNANOST V REGIONU“

Obrázek - PROJEKT „ZAMĚSTNANOST V REGIONU“


Svazek - Aktuality Svazek - Úřední deska
vyvěšeno od: 14. 3. 2016

Valná hormada DSO

Pozvánka na valnou hromadu

VH se koná  29.3.2016 od 14 hod ve Vodňanech s následujícím programem:

  1. Zpráva o činnosti rady
  2. Volba nového člena rady
  3. Informace o výběrovém řízení na nového poradce svazku
  4. Informace o projektu SMOČR „Centrum společných služeb“
  5. Různé