Aktuality


Svazek - Aktuality Svazek - Dotace Obyvatel - Aktuality Obyvatel - Dotace Podnikatel - Aktuality Podnikatel - Dotace
vyvěšeno od: 1. 8. 2018
vyvěšeno do: 31. 12. 2021

PROJEKT „ZAMĚSTNANOST V REGIONU“

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 280/03_16_047/CLLD_16_01_073

Název výzvy: Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. - Řešení lokální nezaměstnanosti I.

Název projektu CZ: Zaměstnanost v regionu

Dne 1. 8. byla zahájena realizace projektu „Zaměstnanost v regionu“.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Projekt řeší lokální nezaměstnanost v regionu. Žadatelem a realizátorem je DSO Blanicko-otavského regionu.

Předmětem realizace projektu je vytvoření 10 nových pracovních pozic v obcích na území MAS Vodňanská ryba. Jedná se o zaměstnanecká místa flexibilních forem práce - 10 zkrácených pracovních úvazků.

Cílem realizace projektu je snížení lokální nezaměstnanosti. Projekt je plánován na 36 měsíců s dotační podporou a dále se předpokládá udržení míst z rozpočtu svazku (obcí).

Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba na období 2014-2020.

Obrázek - PROJEKT „ZAMĚSTNANOST V REGIONU“

Obrázek - PROJEKT „ZAMĚSTNANOST V REGIONU“


Svazek - Dotace
vyvěšeno od: 2. 3. 2016

Granty v roce 2016

Granty a příspěvky jihočeského kraje

Leták JčK

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

NADAČNÍ FONDY

Nadace Čez www.nadacecez.cz/cs/uvod.html
Nadace Via www.nadacevia.cz/cz/nadace-via
KOMUNITNÍ NADACE BLANICKO-OTAVSKÁ www.konabo.cz

EVROPSKÉ STRUKTURÁLÍ FONDY


Svazek - Dotace
vyvěšeno od: 29. 3. 2012

Granty a příspěvky Jihočeského kraje pro rok 2012

čtěte v příloze

Aktuální výzvy najdete na stránkách Jihočeského kraje: https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS


Svazek - Dotace
vyvěšeno od: 17. 11. 2010

Granty vyhlášené Krajským úřadem Jihočeského kraje

ke dni 17,11.2010 najdete na www.kraj-jihocesky.cz v sekci granty,dotace - aktuální výzvy


Svazek - Dotace
vyvěšeno od: 17. 11. 2010

Program obnovy venkova 2011

Krajský úřad Jihočeského kraje vypsal, jako doposud každý rok dotační tituly programu obnovy venkova.
Uzávěrka podávání žádostí je 31.12.2010.
v příloze jsou vložena "Pravidla programu obnovy venkova"


Svazek - Dotace
vyvěšeno od: 14. 10. 2008

Program obnovy venkova 2009

Podávání žádostí od 1.10. do 31.12.2008. Veškeré informace na www.kraj-jihocesky.cz , dotace a granty.
Upozornění na nové znění pravidel a postup podávání žádostí.


Svazek - Dotace
vyvěšeno od: 14. 10. 2008

Realizace projektu z Programu obnovy venkova "UPRAVENÁ OBEC"

Podpořený projekt z Programu rozvoje venkova, opatření III.2.1, podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic s názvem UPRAVENÁ OBEC je v druhé polovině realizace.Zbývá už pouze jeden měsíc k jeho dokončení.
Nakoupena byla mechanizace k údržbě zeleně a dále pak hnojivo, osivo pro obnovu travních porostů v obcích, které jsou místy realizace projektu.
Okres Písek: Žďár, Skály, Putim, Ražice, Dolní Novosedly
Okres Strakonice : Drahonice, Pivkovice
Pro obce Drahonice a Pivkovice byla dále nakoupen a instalován mobiliář.
Celkový rozpočet projektu 1111050 Kč z toho dotace činí 90%, tj. 999945 Kč. V průběžné platbě bylo proplaceno 405 000 Kč.
Plocha zeleně, které se projekt týká činí 11,77 ha.
Konečné vyúčtování bude provedeno do 31.12.2008.


Svazek - Dotace
vyvěšeno od: 14. 10. 2008

5.výzva Program rozvoje venkova

Podávání žádostí do Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic,občanské vybavení a služby, podopatření III.2.1.2 občanské vybavení a služby a III.2.1.1 Obnova a roz voj vesnic - komunikace,veřejná prostranství, ČOV a vodovody,územní plány v termínu od 7.10.2008 do 27.10.2008 na místopříslušné pracoviště SZIF, České Budějovice, Rudolfovská ul.

Svazek - Dotace
vyvěšeno od: 14. 10. 2008

Granty na rok 2009

Granty na rok 2009 - pozor Jihočeský kraj vydal výzvy k podávání žádostí o dotace .
Sledujte webové stránky www.kraj-jihocesky.cz , sekce GRANTY,DOTACE.


Svazek - Dotace
vyvěšeno od: 14. 10. 2008

Granty na rok 2009

Granty na rok 2009 - sledujte webové stránky Jihočeského krajského úřadu - www.kraj-jihocesky.cz