O projektu

Základní informace o projektu:

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je zaměřen na vytvoření a provoz center společných služeb obcí v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO).

Hlavními partnery projektu v území, v rámci kterých fungovat CSS, jsou DSO. Celkově projekt počítá se zapojením 86 DSO pokrývající územně celou ČR.

Realizátorem projektu je Svaz měst a obcí České republiky, Svazek obcí regionu Písecko je smluvním partnerem projektu pro oblast Písecka.

V rámci těchto Center společných služeb budou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Bude prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Centra budou mít dále za úkol připravovat a realizovat dílčí projekty meziobecní spolupráce, které naplňují cíle projektu CSS a rovněž cíle aktuálních strategií rozvoje území mikroregionu.

Harmonogram projektu:

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1. 2. 2016 až 31. 7. 2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO) – tj. vytvoření a provoz CSS, pak probíhá v období od 1.7.2016 do 30.6.2019.

Více o projektu na www.sluzbyobci.cz

Kontakty:

Jaroslav Němejc, manažer CSS, tel. 702 162 634, e-mail: bor@blanicko-otavsko.eu

Dagmar Chmelíková, specialista pro rozvoj mikroregionu a veřejné zakázky, tel. 602 657 671, e-mail: dasa.chmelikova@gmail.com