Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. OFICIÁLNÍ NÁZEV

Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Dne 30. 3. 1999 proběhla ve Vodňanech ustanovující schůze měst Vodňany, Protivín a okolních obcí. Jejím cílem bylo ustanovení sdružení, které by ochraňovalo společné zájmy, zmnožilo síly a prostředky při prosazování záměrů, přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivé obce. Výsledkem schůze byl vznik „Sdružení obcí Blanicko-otavského regionu", jehož název  byl odvozen podle řek, které protékají většinou členských obcí. Na první valné hromadě byly přijaty základní dokumenty: stanovy, statut a jednací řád, byli zvoleni představitelé sdružení: předseda a dva místopředsedové, členové rady a členové revizní komise.

 

3. ORGANIZAČNÍ STURUKTURA

 

Vedení DSO:

Předseda: Jana Študentová

1. místopředseda: Milan Němeček

2. místopředseda: Ing. Petr Šafránek

 

Rada DSO:

Předseda: Jana Študentová

1. místopředseda: Milan Němeček

2. místopředseda: Ing. Petr Šafránek

Člen 1: Renata Regálová

Člen 2: Ing. Jiří Kulík

Člen 3: Pavla Poláčková

Člen 4: Mgr. Martina Manová

 

Revizní komise DSO:  

Ing. Jan Šídlo

Ing.Václav Vokáč

Eva Marušková

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Vodňany, nám. Svobody 10,11, PSČ 389 01

724190381 – předsedkyně svazku Jana Študentová

Kancelář svazku

702 162 634 - odborný poradce Bc. Jaroslav Němejc, Dis.

 

5. ČÍSLO ÚČTU

248691036/0300

 

6. IČO

695 35 086

 

7. DIČ

nemá

 

8. ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE

Viz Úřední deska

 

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE 

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ 

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 

 

12. FORMULÁŘE 

 

13. POPISY POSTUPŮ – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

 

14. PŘEDPISY

 

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

16. LICENČNÍ SMLOUVY

 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.