Aktuality

Svazek - Aktuality Svazek - Úřední deska Svazek - Rozpočet Obyvatel - Aktuality Obyvatel - Úřední deska Podnikatel - Aktuality Podnikatel - Úřední deska
vyvěšeno od: 12. 1. 2022
vyvěšeno do: 31. 12. 2022

Rozpočet svazku obcí na rok 2022 - schválený


Svazek - Aktuality Svazek - Úřední deska Svazek - Rozpočtová opatření Obyvatel - Aktuality Obyvatel - Úřední deska Podnikatel - Aktuality Podnikatel - Úřední deska
vyvěšeno od: 11. 1. 2022
vyvěšeno do: 31. 1. 2022

Rozpočtové opatření č. 10/2021


Svazek - Aktuality Svazek - Úřední deska Svazek - Rozpočtová opatření Obyvatel - Aktuality Obyvatel - Úřední deska Podnikatel - Aktuality Podnikatel - Úřední deska
vyvěšeno od: 8. 12. 2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021


Svazek - Aktuality Svazek - Dotace Obyvatel - Aktuality Obyvatel - Dotace Podnikatel - Aktuality Podnikatel - Dotace
vyvěšeno od: 20. 10. 2021
vyvěšeno do: 31. 12. 2026

Domácí kompostéry pro obce DSO Blanicko - otavského regionu

Svazek obcí v letošním roce 2021 úspěšně realizoval projekt - "Domácí kompostéry pro obce DSO Blanicko - otavského regionu".

Předmětem realizace projektu je nákup 390 ks kompostérů pro obce Jihočeského kraje velikosti 1100l. Kompostéry budou sloužit obyvatelům obcí, kterým budou zapůjčeny. Cílem realizace projektu je snížení množství produkovaného bioodpadu v obcích Jihočeského kraje,  předcházení vzniku odpadu jejich využitím v místě vzniku.

BOR_kompostery PLAKAT.pdf

Obrázek - Domácí kompostéry pro obce DSO Blanicko - otavského regionu


Svazek - Aktuality Svazek - Úřední deska
vyvěšeno od: 14. 3. 2016

Valná hormada DSO

Pozvánka na valnou hromadu

VH se koná  29.3.2016 od 14 hod ve Vodňanech s následujícím programem:

  1. Zpráva o činnosti rady
  2. Volba nového člena rady
  3. Informace o výběrovém řízení na nového poradce svazku
  4. Informace o projektu SMOČR „Centrum společných služeb“
  5. Různé