Zajímavosti

Církev Československá husitská Vodňany - Husův sbor

Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli v 9.00

Adresa: Kampanova, 38901 Vodňany

Kontakt: Mgr. Vendulka Trnková, www.sweb.cz/husuv.sbor.vodnany, fara.vodnany@seznam.cz, tel: 383 382 752, 723 785 203


Hasičské minimuzeum Záboří

Otevřeno: dle telefonické domluvy

Adresa: Záboří 26, 39811 Protivín

Kontakt: Josef Kovářík st., www.sdhzabori.cz, jko1@seznam.cz, tel: 724 257 287


Helfenburk

Zřícenina hradu na skalnatém hřebenu založena 1355 Rožmberky.
Součástí zříceniny jsou i zbytky rozlehlého paláce. Obnoveny jsou i věže, obě přístupné, z nichž je jedna upraveny jako rozhledna.
Zájezdy nutno domluvit telefonicky den předem; občerstvení; koně (dle domluvy): kočár (30 Kč, děti 20 Kč) od hájovny k hradu. Možnost prodeje ve vlastním stánku každou SO, NE (lidoví umělci), možnost koncertování hudebních skupin (bez elektriky, bez poplatků). Dá se přenocovat na nádvoří hradu pod vlastním přístřeškem. Na hradě jsou možné svatební obřady.
Vstupné: dospělí 45Kč, studenti a důchodci 35Kč, děti do 6 let zdarma

Otevřeno: 10.00 - 17.00 hod. - po domluvě i déle. od 1.4. o víkendech, od 1.5. - 30.9. denně mimo pondělí, od 1.10. - 1.4. o víkendech podle počasí

Adresa: Bavorov, 38773 Bavorov

Kontakt: Ing. Jaroslav Pížl 604 630 966, 733 759 427, www.helfenburk.estranky.cz, tel: 383 390 202 - Město Bavorov - majitel


Informační centrum Vodňany

Otevřeno: 1. duben - 30. září Po - Ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, 1. říjen - 31. březen Po - Pá 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00, So 9.00 - 12.00

Adresa: náměstí Svobody 18, 38901 Vodňany

Kontakt: Vlasta Schánělcová, www.infocentrumvodnany.cz, info@vodnany.net, tel: 383 384 934


Informační středisko a galerie - Kaplanka Protivín

Infocentrum, Zoologické muzeum - originální kostry a dermoplastické preparáty exotických zvířat. Expozice básníka a výtvarníka Jiřího Koláře, protivínského rodáka. Sezónní výstavy.
vstupné: 80,-- Kč dospělí, 40,-- Kč děti; v případě předchozí návštěvy Krokodýlí ZOO sleva: 50,-- Kč dospělí, 30,-- Kč děti; pouze vstup do Zoologického muzea: 60,-- Kč dospělí, 30,-- Kč děti; v případě předchozí návštěvy Krokodýlí ZOO sleva: 40,-- Kč dospělí, 20,-- Kč děti

Otevřeno: po - ne 9.00 - 17.00 hod; od 1. 11. do 30. 4. po - pá 8.00 - 16.00 hod, so 9.00 - 12.00

Adresa: Masarykovo nám. 37, 39811 Protivín

Kontakt: Marie Laňová, www.vyletdoprotivina.cz, infocentrum@muprotivin.cz, tel: 382210804


Kaple sv. Vojtěcha

Malý kostelík u hřbitova. Jeho vlastníkem je město.

Adresa: Vodňany

Kontakt: Město Vodňany, www.vodnany.eu


Kestřany - gotické tvrze a barokní zámek

Kestřany jsou menší vsí při řece Otavě. Z historického hlediska upoutají unikátním zachovaným souborem dvou gotických tvrzí a barokního zámku.

Kestřany byly manským statkem příslušným ke Zvíkovu. Ves je prvně připomínána r. 1315 jako sídlo Alberta z Kestřan. V průběhu 14. století bylo zboží rozděleno na tři díly se samostatnými tvrzemi. Krom těchto tvrzí zde bylo v této době ještě několik samostatných statků se zemanskými rodinami. Horní tvrz získali Údražští z Kestřan, dolní tvrz potomci Albertovi, nazývaní Barochové z Kestřan. Před bitvou u Sudoměře r. 1420 snad sloužily křesťanské tvrze za nástup "železných pánů" proti Žižkovi. Roku 1491 koupil a opět sjednotil kestřanské panství Jindřich ze Švamberka a připojil jej ke Zvíkovu.

Horní tvrz byla postavena na mírném návrší patrně v 60. letech 13. století některým ze zvíkovských manů. Z té doby pochází tzv. purkrabství, obdélná budova volně stojící v severní části nádvoří, s dochovanými raně gotickými žebrovými křížovými klenbami, typickými pro písecko-zvíkovskou královskou huť. Do bývalého purkrabství vede sedlovitý portál.

Ve 14. a 15. století byla horní tvrz rozšířena. Počátkem 16. století byla přestavěna na goticko-renesanční hrádek. Při přestavbě bylo jádro tvrze obklopeno do obdélníku založenou hradební zdí s malou válcovou baštou v severovýchodním nároží. Ve středu východní strany a v jihozápadním nároží byly postaveny mohutné hranolové obytné věže (jedna s profilovaným gotickým portálem a dvěma vyčnívajícími prevéty, druhá s jedním prevétem) a vstupní jižní stranu uzavřelo nové palácové křídlo s velkým sálem v přízemí (sondami při rekonstrukčních pracích byla zjištěna bohatá fresková výzdoba) a kaplí sv. Maří Magdaleny, sklenutou sklípkovou klenbou. Kaple byla později změněna v černou kuchyni. Tvrz obklopuje příkop, původně napouštěný z Horního rybníka, a val. Dřevěný padací most, ústící do hrotitého portálu klenutého průjezdu v jižním palácovém křídle, nahradil v 18. století dnešní most kamenný. Tento hrádek byl zpustošený společně s celou vesnicí císařským vojskem roku 1619. Ještě v 17. století byla tvrz opravena.

Dolní tvrz (původně bezpochyby vodní) vznikla zřejmě na počátku 15. století, prvně je uváděna roku 1416. Mírně lichoběžníkový půdorys obklopuje hradební zeď zesílená v severozápadním nároží válcovou baštou. Uprostřed nádvoří stojí mohutná hranolová dvoupatrová obytná věž (původně měla hrázděné podstřeší). Z věže vyčnívají krakorce původního ochozu a cihelný prevet. Ve věži jsou okna se sedátky. Při východní hradbě stojí dlouhá přízemní obytná budova, přístupná gotickým portálkem (později užívaná jako sýpka a v 16. stol. částečně jako pivovar).

Po smrti Jana Viléma ze Švamberka roku 1651 zdědili Kestřany Paarové, kteří pravděpodobně na místě třetí tvrze postavili nový zámek, a to za Františky Polyxeny Paarové. Raně barokní zámek v jižní části areálu je obdélný, dvoupatrový, se dvěma krátkými bočními křídly. Průčelí má členěno vysokými pilastry a nadokenními římsami nese schwarzenberský znak. Na střední část kdysi navazovala okrasná zahrada a vinice. Zámek byl těžce poškozen zemědělskou výrobou.

Roku 1700 koupil tvrze i zámek Ferdinand ze Schwarzenberka a spojil je s protivínským panstvím. Po 1. pozemkové reformě převzal celý areál československý stát. V 80. letech byly obě tvrze stavebně zajištěny a započala jejich celková rekonstrukce. Okresní muzeum v Písku zde mělo po rekonstrukci umístit expozici o životě venkovského lidu a zemanů za středověku. Po roce 1989 byl projekt zastaven a patrně již nebude dokončen. Tvrze opět začínají chátrat. V současné době patří soukromým vlastníkům.


Kostel Narození Panny Marie

Mše svaté: neděle 9.30, ostatní dle aktuálního rozpisu
Prohlídku kostela zajišťuje Městské muzeum a galerie Vodňany pro předem objednané skupiny nad 10 osob.

Otevřeno: farní kancelář: pondělí 10-12, 14-16 hodin

Adresa: náměstí Svobody, 38901 Vodňany

Kontakt: www.farnostvodnany.cz


Kostel sv. Jana Křtitele

Pouť v neděli před 24. červnem.

Adresa: Kodádkova, Vodňany

Kontakt: www.farnostvodnany.cz


Krokodýlí ZOO Protivín

Nejrozsáhlejší středoevropská kolekce krokodýlů. Zoologické muzeum. Objednávky školních výletů a skupinových zájezdů
Bc. Monika Procházková
tel. 722 940 080
e-mail: m.prochazkova@krokodylizoo.cz
Pokladna zoo
tel. 725 155 648

Adresa: Náměstí 261, 39811 Protivín

Kontakt: Ing. Miroslav Procházka, www.krokodylizoo.cz, krokodylizoo@seznam.cz, tel: 602 214 246


Lomec - Poutní kostel Jména Panny Marie

Poutní kostel, postavený v letech 1695 - 1704

Adresa: Lomec 52, 38901 Vodňany

Kontakt: www.lomec.cz, lomec@lomec.cz, tel: 383 382 581


Malé světy

Domečky pro panenky, modely a další drobnosti sesbírané za více než 40 let paní Gil Bomber. Velké skupiny pouze po předchozí domluvě, vstupné dobrovolné.

Otevřeno: letní provoz - út - ne 11.00 - 16.00, jinak dle dohody

Adresa: Dr. Mareše 370, 38773 Bavorov

Kontakt: Gil Bomber, www.ceskedomeckypropanenky.blogspot.cz, www.czechdollshouses.blogspot.cz, gilbomber@gmail.com, tel: +420 608 233 310


Městská galerie Vodňany

Krátkodobé výstavy a stálá expozice z pozůstalosti Julia Zeyera, Františka Heritese a Otakara Mokrého, děl českých výtvarníků z přelomu 19. a 20. století, kreseb Mikoláše Alše...

Otevřeno: sezóna: duben - září út - ne 9.00 -12.00 a 13.00 - 17.00; mimo sezónu: otevřeno podle programu, říjen - prosinec - út - čt 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00, pá 9.00 - 12.00, so - zavřeno, ne 13.00 - 16.00

Adresa: náměstí Svobody 18, 38901 Vodňany

Kontakt: Jitka Velková, www.muzeumvodnany.cz, mag@vodnany.net, tel: 383 382 057


Městské muzeum Vodňany (Synagoga)

Krátkodobé výstavy a expozice Rybářství na Vodňansku

Otevřeno: sezóna: květen - září út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00; mimo sezónu: říjen - duben zavřeno

Adresa: Majerova 153, 38901 Vodňany

Kontakt: Jitka Velková, www.muzeumvodnany.cz, mag@vodnany.net, tel: 731 013 957, 383 382 057


Mlýnský náhon s mostem a sochou svatého Jana Nepomuckého

Malebné zákoutí středověkého mlýnského náhonu s kamenným můstkem s krucifixem a sochou sv. Jana Nepomuckého (kolem r. 1730) se nazývá Vodňanské
Benátky.

Adresa: Komenského, Vodňany


Muzeum mlynářského řemesla - Mostecký mlýn

Prohlídka Mosteckého mlýna a vodní elektrárny.

Otevřeno: dle tel. dohody

Adresa: Staromostecká 315, 38901 Vodňany

Kontakt: Jiří Šťástka, www.mlynarskemuzeum.jex.cz, tel: 607 939 551


Národní přírodní rezervace Řežabinec, Řežabinecké tůně

Rybník Řežabinec nechal vybudovat v roce 1530 Kryštof ze Švamberka, pán na hradě Zvíkově. K jeho založení bylo využito mělké údolí v blízkosti řeky Otavy. Zbytky zákrutů Otavy se pod hrází rybníka jako tůně a mokřiny zachovaly dodnes. Řežabinec leží 10 km jihozápadně od Písku u železniční tratě Plzeň - České Budějovice, poblíž obce Ražice. Jedná se o mělký rybník, který má uprostřed hloubku 80 - 100 cm, u hráze 120 cm. Hladina rybníka leží v nadmořské výšce 37,28 m. S katastrální výměrou 104,5 ha je Řežabinec největším rybníkem v okrese Písek. Díky citlivému obhospodařování se na počátku 20. století vytvořily v rybníce vhodné podmínky pro rozvoj mokřadních rostlinných společenstev a také pro hnízdění racka chechtavého. Výskyt vzácných rostlinných druhů přilákal botaniky Ambrože, Hejného a Růžičku, kteří na podkladě svých výzkumů navrhli územní ochranu Řežabince. Ta byla uskutečněna v listopadu 1949 vyhlášením „státní přírodní rezervace Řežabinec" . Východně od rybníka se za hrází nachází území tůní. Ty vznikly na přelomu století těžbou přírodních štukových písků. Prosakem do nich pronikla voda z rybníka a časem zarostly náletem křovin a stromů. Tak se v nich vyvinula pestrá mozaika různých typů prostředí, která poskytla vhodné životní podmínky četným druhům obojživelníků a také ptákům. Bohatá zjištění zoologických výzkumů logicky vyústila v roce 1985 v územní ochranu tůní formou „chráněného přírodního výtvoru" ( 6,2 ha). V roce 1992 byla obě chráněná území složena v jedno a přeřazena do kategorie "národní přírodní rezervace". Sloučené území má tedy rozlohu 110,7 ha a obklopuje ho ochranné pásmo široké 50 - 120 m. Národní přírodní rezervaci "Řežabinec, Řežabinecké tůně" spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím střediska agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Českých Budějovicích. Rostlinstvo Plocha rybníka byla původně asi ze 40% zarostlá litorálními porosty rákosu, vysokých ostřic a přesličky říční. Plocha litorálních porostů se v důsledku postupného zvýšení vodní hladiny a intenzifikace rybářského využívání v 70. a 80. letech 20. století výrazně snížila a zaujímá dnes zhruba 15%. Od roku 1992, kdy byla snížena úroveň vodní hladiny zhruba o 30 cm na pevně stanovený normál a kdy bylo zahájeno postupné zmenšování intenzity rybářského využití rybníka, se litorální porosty plošně stabilizovaly a v některých místech, hlavně u rákosu, dochází k jejich pomalému opětovnému rozšiřování. V jihozápadní části rybníka leží cenné minerotrofní rašeliniště, do této části výtopy rybníka náleží i menší plochy tzv. bezkolencových luk. V rybníku a v rašelinných tůňkách byl v 50. letech zjištěn unikátní soubor řasové flóry, některé z nich byly zde tehdy objeveny jako druhy zcela nové pro Jižní Čechy, významné bylo rovněž zjištění některých druhů s arko-alpinským rozšířením. Bezobratlí Díky kyselé reakci půdy se na území Řežabineckých tůní, ale i v dalších typech prostředí ochranného pásma, zachovaly druhy charakteristické pro mokřadní porosty chudé na živiny. Jedná se např. o saranči, střevlíka, drabčíka, bahnomilku a rašelištního komára. Ten se kromě Řežabince vyskytuje v Čechách již jen na rašeliništi Sós u Františkových lázní. Rozsáhlé porosty příbřežních rákosin hostí četné druhy brouků a také zástupců dvoukřídlého hmyzu. Obojživelníci a plazi Na území České republiky se vyskytuje 20 druhů obojživelníků, z toho 11 druhů se vyskytuje na území Řežabineckých tůní. Z ocasatých obojživelníků žijí v tůních dva druhy čolků, zbývajících 9 druhů tvoří žáby - skokan zelený a hnědý atd.Zatím co obojživelníci se vyskytují převážně na území tůní, plazi žijí na celém území rezervace. ( ještěrky, užovka obojková ) Ptáci V letech 1990 až 1999 bylo na území rezervace a jejího ochranného pásma zjištěno celkem 166 druhů ptáků. Nejpočetnějším hnízdícím druhem rezervace je nesporně racek chechtavý. S 5000 páry se jedná o největší racčí kolonii v jižních Čechách. Rybník je významnou tahovou zastávkou mnoha druhů bahňáků, zvláště vouchů a jespáků. Od konce léta hostí Řežabinec velká hejna kachen a hus, jednotlivě sem zaletují kormorán velký, volavka bílá, kolpík bílý a další. V zimě bývá pravidelným návštěvníkem orel mořský. Akce "ACROCEPHALUS" Protože byla rezervace Řežabinec jedinou ornitologickou rezervací okresu Písek, soustřeďoval se na ni přirozeně zájem ornitologů z Písecka. Původně nepravidelná pozorování byla v roce 1977 doplněna pravidelnými odchytovými a kroužkovacími akcemi, které jsou pořádány Prácheňským muzeem v Písku dodnes. V roce 1982 na odchyty navázala ještě pravidelná měsíční sčítání ptáků území rezervace o ochranného pásma. Díky cenným zjištěním se podařilo prosadit v roce 1985 územní ochranu. Od 31. března do 17. května roku 1954 za vedení filmového štábu režiséra Otakara Vávry se zde natáčela část filmu Jan Žižka.


Opevnění historického jádra Vodňan

Opevnění z 15. a z 1. poloviny 16. století se dochovalo se čtyřmi hranolovými baštami téměř po celém obvodu vnitřního města.

Adresa: Vodňany


Památková zóna Budičovice

Vesnická památková zóna - jihočeské selské baroko.
Budičovice se nacházejí nedaleko obce Skály, asi 5 km severozápadně od Protivína.

V Budičovicích se nachází hodnotný uzavřený celek objektů na návsi, který je v současné době veden jako vesnická památková zóna. Jedná se o typicky jihočeské selské baroko s návesní kapličkou. Vyhlášena 22.9.1995

Charakteristika
Obec je souborem lidové architektury zejména 19. a částečně i počátku 20. století. Areály chráněných zemědělských usedlostí jsou hmotně a dispozičně zachovalé. Spolu s ostatními usedlostmi uzavřeného nebo úkladného typu a návesní kaplí tvoří zajímavý, dosud neporušený celek.

Hranice
Rozsah památkové zóny v Budičovicích je vymezen hranicí, která začíná na severu u pč. 744/2, kolmo přetíná pč. 1293 a dál pokračuje na jihovýchod podél pč. 1294, 1296/1, 55/2, 1299/1, 1300/2 a 1470, 1309/8, 1309/4 a dál pokračuje na jihovýchod podél pč. 1267 a 1269, kterou kolmo přetíná na její souběh s pč. 1270 a 995 a dál pokračuje na jihozápad podél pč. 1270, 1473 a 1463, kterou kolmo přetíná na nejjižnější cíp pč. 1467/1, podél které dál pokračuje na severozápad a dál podél pč. 1285/5, 60, 1287/2, kolmo přetíná pč. 1524, dále pokračuje na jihozápad podél pč. 1288, 139, 1288, 745 k výchozímu bodu.

Z dějin Budičovic
Budičovice patřily roku 1462 Matěji Žákovi. V dějinách dvora Klokočína se uvádí, že roku 1457 prodal držitel Klokočína Příbram dvůr a mlýn Klokočín Petrovi Šantovi z Budičovic. Jestli dotyčný byl též držitelem dvora není známo. Roku 1543 patřily Budičovice rytíři Václavu Želízkovi z Tourového. Roku 1558 prodali bratří Oldřich a Václav Želízkovi z Tourového Budičovice Vilému Čejkovskému z Čejkov pánu na Božejovicích. Obsahovalo Božovické zboží toto. Tvrz Božovice dvůr poplužní s poplužím ves celou s platem (asi Božovice) Petrovice jinak Modleškovice tvrz pustou (tj. Modliškovice) se dvorem poplužním pustým v Štěticích díl vsi ve Skalách k němu mlýn v Myšenci a podací právo v kostelní v Jinině. Mimo to obsahovalo zboží Božovické řadu rybníků a lesů. Když se svrchu uvedeného Čejkovského tři jeho synové o zboží Božovické dělili nemohli se zajistě porovnat a začali to jeden za druhým prodávat obci Písecké a tím se dostaly i Budičovice do moci Písecké obce. Písek je pak držel od roku 1590 až do roku 1623. Roku 1623 byly statky Píseckým zkonfiskovány za to, že neuznaly Ferdinanda II králem a přidali se k odbojným stavům, kteří byly r. 1620 na Bílé hoře poraženy a dány Don Martinu Huertovi vojenskému diktátoru do moci. Ten jich držel do své smrti. Jeho manželce r. 1639 jsou všechny statky vyplaceny a svěřeny k správcování komisařům Jindřichu Libštejnskému s Kolovrat, Oldřichu Adamovi Popelovi z Lobkovic a Mikuláši Dimovi ze Střítěže, kterým nařízeno aby některé části panství Píseckého prodali. Roku 1640 20 dubna odprodali komisaři ti Božovice a zároveň Budičovice Diviši Radkovci z Mírovic na Drahonicích za 37 000 zlatých uherských a tím dostali se ne na dlouho Budičovice ke Drahonicům. Radkovec pak prodal roku 1700 Drahonice a nimi i Budičovice Schwarzenberkům, kterým patřily až do pozemkové reformy r. 1923. Dvůr byl částečně rozparcelován a zbytek obdržel Josef Holeček úředník státního pozemkového úřadu. Ve svrchu uvedeném o Budičovicích jsem napsal, že bratří Čejkovští prodávali zboží Božovické (tedy i Budičovice) jeden za druhým obci Písecké což není správné, neboť Jindřich a Ctibor to prodali jeden r. 1585 a druhý r. 1586 Štěpánu Vamberskému z Rohatce, který to r. 1590 obci Písecké prodal. Třetí pak Čejkovský Vilém to pak též prodal obci Písecké za 3150 kop Českých grošů.


Památník města Protivína : pobočka Prácheňského muzea v Písku

Expozice: Interaktivní mapa Protivínska Pravěké a raně středověké osídlení na dolní Blanici Dějiny Protivína Protivínská každodennost na přelomu 19. a 20. století Exotický svět hmyzu Exotický svět pod mořskou hladinou Exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer Exotický svět pralesů a mořských pobřeží vstupné děti 20 Kč dospělí 40 Kč turistické fotografování 20 Kč

Otevřeno: květen - říjen: pondělí zavřeno, úterý - neděle 9-12, 13-16 hod.

Adresa: Masarykovo nám. 19, 39811 Protivín

Kontakt: www.prachenskemuzeum.cz, www.vyletdoprotivina.cz, info@prachenskemuzeum.cz, tel: 382 251 471, 382 201 111


Panský dům v Bavorově

Trvalá výstavka z historie Bavorova, výstava historických pohlednic Bavorova, fotografií křížů a kapliček a výstava obrazů. Změna vyhrazena.
Prohlídka historického "Panského domu" včetně upraveného nádvoří.

Otevřeno: 2. 5. - 30. 9. - po zavřeno, út - so 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, ne 13.00 - 18.00, mimo sezónu prohlídku lze objednat

Adresa: nám. Míru 15, 38773 Bavorov

Kontakt: Eva Ostrá, www.bavorov.cz, ostra@bavorov.cz, tel: 383 390 187


Písecké hory

rozlehlá oblast typických jihočeských smíšených lesů s nejvyšším vrcholem Velký Mehelník (633 m).

Chráněný přírodní park

Na vrchu Jarníku je rozhledna s dvojitým točitým schodištěm. Za příznivého počasí překrásný pohled na Písecké hory a do širokého okolí. V okolí Jarníku jsou ještě tři další stožáry, sloužící k telekomunikačním nebo vojenským účelům. Celá oblast je protkána značenými turistickými cestami a je zde také vybudováno několik cyklostezek. Středověkou těžbu zlata a stříbra připomínají názvy Havírka, Provazce, Borky. Komplex lesů zvaný Písecké hory tvoří členitý hřeben, táhnoucí se jihovýchodním směrem od Písku až k údolí řeky Vltavy, a to v délce 25 kilometrů. Pojmenování "hory" asi nepochází ze samotné výšky (350-632m.n.m.) této pahorkatiny, ale je zřejmě odvozeno od "hornické" činnosti, která se tu dlouho provozovala. Od nepaměti Písecké hory patřily českým králům, kteří o toto území měli zájem pro zlato a zejména dřevo, které se plavilo po Vltavě až do Prahy. Když se ložiska zlata vyčerpala, zájem panovníků upadal, až nakonec v roce 1509 je i s píseckým hradem zakoupilo město.
Na krátká období během dalších století o ně město střídavě přicházelo a zase je získávalo a nakonec po zestátnění roku 1959 se dočkalo jejich navrácení v devadesátých letech dvacátého století. Nyní organizace Lesy města Písku obhospodařuje zhruba 6500 ha lesů a 250 ha rybníků.

Podstatná část Píseckých hor je chráněna jako přírodní park. Jsou zde chráněné druhy rostlin, dříve často vysazované cizokrajné dřeviny, a při troše pozornosti můžete zahlédnout dnes již vzácné druhy živočichů a ptáků. I z mineralogického hlediska jsou Písecké hory unikátní. V roce 1923 zde byl popsán dosud neznámý radioaktivní nerost, nazvaný podle naleziště - Písekit. Zatím je to jediné naleziště na světě.

Zajímavá místa

Rozhledna Jarník
rozhledna kovové konstrukce, postavená v roce 1997, plošina ve výšce 35m, nabízí kruhový rozhled do širokého okolí.

Turistická chata Živec
Občerstvení. Chata byla postavena na v roce 1933. Původně se jmenovala U moře lesů.

Rybník Němec
Nejkrásnější rybník Píseckých hor. Nedaleko břehu je téměř kruhový ostrůvek, přístupný po lávce a nabízející příjemné posezení na lavičkách. Přestože ale jde o ostrůvek umělý, nebyl vytvořen původně pro výletníky, ale jde o pozůstatky tvrziště z 15.století.

Velký Mehelník (633 m n.m.)
Nejvyšší vrchol Píseckých hor . Nejznámějším balvanem na Velkém Mehelníku je tzv. Stůl, který později získal přízvisko Kamenný nebo také Loupežnický. O Mehelníku se tradují dvě pověsti o tamním pokladu, které vznikly v 19. stol a jedna ze stejné doby o mehelnických loupežnících.


Pohádková kovárna Selibov

Čerti, hastrmani, víly, skřítci a další pohádková havěť.

Otevřeno: březen – otevřeno jen na Velikonoce (30. a 31.března)!!! od 10.00 - 17.00 hodin květen, červen: soboty, neděle, svátky od 10.00 - 17.00 hodin červenec-srpen : denně od 10.00 - 17.00 hodin září: soboty, neděle, svátky od 10.00 - 17.00 hodin prosinec – Váno

Adresa: Selibov 23, 39811 Protivín

Kontakt: www.pohadkovakovarna.cz


Rozhledna Jarník Písek

Rozhledna je přístupná celoročně dle počasí, v případě jejího uzamčení jsou klíče k dispozici v nedaleké chatě Živec. Vstup je zdarma, avšak na vlastní nebezpečí. Rozhledna disponuje dvěma oddělenými schodišti pro výstup a sestup. Vyhlídková plošina Jarníku je 35 m nad terénem a nabízí krásné výhledy na areál Píseckých hor, město Písek i širší okolí.

Adresa: Písecké hory, 39701 Písek

Kontakt: tel: 382 213 592


Rozhledna Velký Kamýk u Písku

Na kopci s nadm.výškou 531 m vystoupit pomocí 165 schodů na rozhlednu. Výška stožáru je 65m a na krásy okolí se můžete podívat z vyhlídky ve výšce 31m. Je možné dohlédnout až k vrcholkům Šumavy. Vstup na vlastní nebezpečí, maximální počet 8 osob.
Rozhledna je přístupná celoročně.

Adresa: Velké Nepodřice, 39701 Písek 1

Kontakt: www.icpisek.cz/docs/cz/atr71.xml, tel: 382 262 103


Rozhledna Vysoký Kamýk u Albrechtic nad Vltavou

Otevírací doba:
KVĚTEN 10. 5., 20. 5., 31. 5. + první víkend 13.00 – 15.00
ČERVEN 10. 6., 20. 6., 30. 6. + první víkend 13.00 - 15.00
ČERVENEC – SRPEN 10. 7., 20. 7., 31. 7., 10. 8., 20. 8., 31. 8. + všechny víkendy 13.00 - 15.00
ZÁŘÍ 10. 9., 20. 9., 30. 9. + všechny víkendy 13.00 - 15.00
ŘÍJEN 10. 10., 20. 10., 31. 10. + první víkend 13.00 - 15.00
U větších skupin je možné domluvit individuální termín.
Vstupné jednotné 20Kč.

Kontakt: Vladimír Voneš, Vlastimil Polák, www.vsemyslice.eu, tel: 739 189 341, 777 861 050


Rybářské muzeum ve Střední rybářské škole

Vstupné 40 Kč plné, snížené - děti, důchodci, ZTP 20 Kč.

Otevřeno: červen, září v so a ne 9.00 - 11.00, 13.00 - 16.00, prohlídku objednáte přímo na místě na tel. č. 727 872 621. Červenec - srpen otevřeno denně, kromě pondělí 9.00 - 11., 13.00 - 16.00. Komentované prohlídky začínají každou celou hodinu

Adresa: Zátiší 480, 38901 Vodňany

Kontakt: Ing. Karel Dubský, www.srs-vodnany.cz, rybarskaskola@srs-vodnany.cz, tel: Telefon do školy: 383 382 410, 383 382 411, Telefon na ředitele školy: 383 382 408


Ubytování - Chalupa Tourov

Jedno-dvou a čtyř lůžkové pokoje s koupelnou a WC; lze pronajmout celý objekt (max. 10 osob), vybavená kuchyňka, zatravněná zahrada, parkování na pozemku objektu, venkovní posezení - grilování a venkovní bazén.

Otevřeno: celoročně - pronájem po týdnech či víkendy

Adresa: Tourov, 38773 Bavorov

Kontakt: cz-maria@hotmail.com, tel: 607 814 830


Židovský hřbitov

Založený 1840. Svému účelu sloužil do druhé světové války. Nejstarší náhrobníky pocházejí z pol. 19. st. Hřbitov byl za finanční podpory města Vodňan a sponzorů opraven dobrovolníky a slavnostně zpřístupněn veřejnosti 6. září 1998.

Adresa: Pražák, 38901 Vodňany


Žižkova mohyla - Sudoměř

16 m vysoká mohyla Jana Žižky, sochaře Emanuela Kodeta z roku 1924 na připomínku první větší vítězné bitvy s vojsky panské jednoty dne 25. 3. 1420.