Informace o svazku

 

Historie svazku

Dne 30. 3. 1999 proběhla ve Vodňanech ustanovující schůze měst Vodňany, Protivín a okolních obcí. Jejím cílem bylo ustanovení sdružení, které by ochraňovalo společné zájmy, zmnožilo síly a prostředky při prosazování záměrů, přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivé obce. Výsledkem schůze byl vznik "Sdružení obcí Blanicko-otavského regionu", jehož název byl odvozen podle řek, které protékají většinou členských obcí. Na první valné hromadě byly přijaty základní dokumenty: stanovy, statut a jednací řád, byli zvoleni představitelé sdružení: předseda a dva místopředsedové, členové rady a členové revizní komise.

 

Obrázek - Informace o svazku