Granty v roce 2016

Granty a příspěvky jihočeského kraje

Leták JčK

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

NADAČNÍ FONDY

Nadace Čez www.nadacecez.cz/cs/uvod.html
Nadace Via www.nadacevia.cz/cz/nadace-via
KOMUNITNÍ NADACE BLANICKO-OTAVSKÁ www.konabo.cz

EVROPSKÉ STRUKTURÁLÍ FONDY

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

https://www.strukturalni-fondy.cz

Národní operační programy

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz
 • Operační program Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí www.esfcr.cz
 • Operační program Doprava Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz
 • Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí www.opzp.cz
 • Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj www.dotaceEU.cz/irop
 • Operační program Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj www.dotaceEU.cz/OPTP
 • Operační program Rybářství 2014-2020 Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz
 • Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz

Programy přeshraniční spolupráce

 • Interreg V-A Česká republika - Polsko Ministerstvo pro místní rozvoj www.cz-pl.eu
 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj    www.sk-cz.eu
 • Interreg V-A Rakousko - Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj www.at-cz.eu
 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Ministerstvo pro místní rozvoj www.by-cz.eu
 • Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj www.sn-cz2020.cz

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 • Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE Ministerstvo pro místní rozvoj www.interreg-central.eu
 • Program nadnárodní spolupráce DANUBE Ministerstvo pro místní rozvoj www.interreg-danube.eu
 • Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE Ministerstvo pro místní rozvoj www.interregeurope.eu
 • Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj www.espon.eu
 • Program meziregionální spolupráce INTERACT III Ministerstvo pro místní rozvoj www.interact-eu.net
 • Program URBACT III Ministerstvo pro místní rozvoj www.urbact.cz