Závěrečný účet svazku obcí za rok 2022 - SCHVÁLENÝ