Závěrečný účet svazku obcí za rok 2023 - SCHVÁLENÝ