Skočický hrad - okruh po turistických trasách

Typ:
Cyklostezka a stezka pro pěší
Trasa:
Skočice (zelená trasa) - vrch Hrad (červená trasa) - Skočice
Celková délka okruhu: 
6,5 km

Východiště trasy Skočice je při hlavní silnici Strakonice - Č. Budějovice, v blízkém dosahu z Vodňan (8 km) i Protivína (9 km). Cyklisté mohou do Skočic přijet od Vodňan po cyklotrase č. 1073 a po hlavní silnici ze Strakonic do Č. Budějovic, od Protivína lze využít cyklotrasy 1077, 1073 a z Pohorovic klidnou silničku do Skočic.
V jižní části obce shlíží ke skočické návsi půvabný poutní raně barokní kostel Navštívení Panny Marie, centrální osmiboká stavba z l. 1677-8 (úpravy r.1718) s farou - původně špitál z r. 1703. Nad vesnicí se vypíná 666 m vysoký Hrad, dominanta Vodňanska, a cíl výletu. Vrch Hrad nebo také Skočický je zajímavá památka. Není sice na něm žádný hrad, ani jeho zřícenina, ale v době bronzové, později železné zde bylo hradiště (a využívali je i staří Slované) - předhistorické opevnění chráněné hradbou a příkopem, od něhož vznikl i název vrchu. Je to vlastně dvojhradí, uváděné též s názvem Vidice. Nachází se v 8 km dlouhém zales. pásmu návrší, z něhož vynikají sedly oddělené vrchy Radovec (634 m), Knížecí kámen (609 m), Slačince (563 m), Kopanina (565 m) a nejvyšší dvojhrotý vrch Skočický (667m), rozdělený širokým příčným sedlem na vyšší a užší hřeben Hrad, na jehož vrcholu je triangulační bod, a jen o málo nižší, avšak širší Kolo, na kterém bylo vybudováno hradiště s kamenným valem.
V r. 1940 byla zde při odebírání kamene ze sesuté skalky nalezena bronzová "žebra", svědčící o osídlení těchto míst již v době bronzové.

Rovněž jistě zaujme zdejší pěkná příroda. Vrch Skočický jako součást poměrně rozsáhlého Skočického polesí s převážně smrkovým porostem má ve vrcholové části chráněné území, kde se jako na jediném místě strakonického okresu zachoval zbytek květnaté bučiny. Ve stromovém patře přírodní rezervace převládá buk lesní a lípa srdčitá. Kolem Šumavské vyhlídky je i pár statných borovic. Bylinné patro ovládly stínomilné druhy. Z těch nejvýznamnějších se tu nachází kostřava různolistá, vikev hrachovitá, orlíček planý, lilie zlatohlávek. Hrad s jeho pěkným okolím stojí za poznání. Z Šumavské vyhlídky je nádherný výhled na pásmo hor (Boubín, Bobík.).

Popis trasy:
Ve Skočicích půjdeme od kostela asi 80 m po cestě a červených turistických značkách s mírným stoupáním k rozcestí (pod posledním stavením na konci obce), na němž se odkloníme od červené trasy na polní cestu vpravo. Po cca 0,5 km - již jako lesní cesta - na rozcestí zatáčí doprava a hned doleva stoupá šikmo vzhůru lesem. Nikde z této cesty neodbočíme. Po dalším prudším stoupání - 0,7 km - přijdeme k zelené trase (přichází zdola od autobusové zastávky Albrechtice), po ní pokračujeme k pásmu chráněného území a k Šumavské vyhlídce. Odtud je to 150 m na vrchol Hradu, kde je směrovka na červenou trasu (0,3 km), po které se vrátíme do Skočic. Asi 0,7 km je prudší svah a obtížnější kamenitý terén, potom následuje přes 2 km dlouhý úsek klesání po pěkné cestě do Skočic.

Okruh v délce 6,5 km je krátký, ale převýšením (přibližně 180 m od výchozího bodu na vrchol), s úseky prudšího stoupání i klesání, patří k náročnějším výletům, přesto však přírodou k těm nejhezčím.


zdroj: oficiální stránky Města Vodňan, autor textu Eduard Oberfalcer


Obrázek - Skočický hrad - okruh po turistických trasách