Kdyby byl Bavorov...

Typ:
Cyklostezka a stezka pro pěší
Trasa:
Bavorov - Svobodná hora - Vodňanské Svob. Hory - Svinětice - Útěšov - Štětín - Bavorov
Celková délka okruhu: 
18 km

"Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany,
dal bych ti hubičku na obě strany,
ale, že je za vodou, za voděnkou studenou,
nedám ti, má milá, ani jedinou."

Známá lidová píseň napovídá, že Bavorov leží v "zapomenutých" končinách, kopcovité krajině, která není tak pohodlná jako roviny kolem Vodňan.

Mezi Bavorovem a Vodňany je pásmo vrchů - mluvit o horách by bylo poněkud nadsazené - s nejvyšším Svobodnou horou (640 m), i když osady nacházející se v této oblasti, daly si do názvu hory: Bavorovské Svobodné Hory, Libějovické Svobodné Hory, Vodňanské Svobodné Hory. Voděnkou studenou je řeka Blanice, která pramení pod šumavskou horou Knížecí stolec a směřuje kolem Bavorova do kdysi královského města Vodňany.

Městečko Bavorov bylo založeno pravděpodobně Bavorem III. na Zlaté stezce, která přes něj vedla jako obchodní cesta z bavorského Pasova.

Nejstarší písemné zmínky o Bavorovu pochází z r. 1228. Prvními jeho majiteli byli Bavorové ze Strakonic. Roku 1351 se stali vlastníky bavorovského panství Rožmberkové. V r. 1361 bylo městečku uděleno právo měst královských.

Významnou památkou z doby Rožmberků je zdejší gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1370 - 85, upravený v l. 1652 - 4 s přístavbou třetí lodě po požáru v r. 1649 a regotizovaný v l. 1905 - 8. Podle znaků na jižním portále byli jeho stavebníky Jan z Rožmberka a jeho choť Eliška z Halsu. Zanechali po sobě jednu z nejvýznamnějších jihočeských staveb z druhé poloviny 14. století. Jeho bílé věže vidíme jako první ať k němu přicházíme z kterékoli strany. Vláda Rožmberků trvala do r. 1593. Po pobělohorské bitvě byl Bavorov darován knížatům z Eggenberku. R. 1719 jej získali Schwarzenberkové.

Bavorov má přírodní památku: Bavorovskou stráň o rozloze 3,3 ha. Nachází se nad Blanicí - od jezu východním směrem - z jedné strany je ohraničená smíšeným lesem, ukrývajícím chatovou oblast, z druhé strany skupinami vrb. Byla vyhlášena pro záchranu jedinečných porostů vlhkomilných luk svazu Molinion (nehnojené, jednosečné louky na zamokřených půdách s typickým "osadníkem" bezkolencem modrým s latinským názvem Molinia). Rostou zde též ohrožený kontryhel rozeklaný a chrastavec rolní spolu s hvozdíkem pyšným a kosatcem sibiřským, dvěma nejvzácnějšími druhy Bavorovské stráně.
V Bavorově je pěkné koupaliště a jsou tu i dobré podmínky pro letní rekreaci (autokemp u řeky Blanice).

Popis trasy:
Z bavorovského náměstí se vydáme po žluté trase směrem k Blanici a k Svobodné hoře (640 m n. m.) - 3,5 km - převýšení 194 m. Přibližně po 1 km přijdeme k areálu kempu u jezu na řece Blanici a za lávkou k chatové osadě "Podlesí". Až sem vede souběžně žlutá trasa s červenou. Míjíme přírodní památku Bavorovskou stráň.

V chatové osadě se žlutá trasa odklání od červené trasy doprava. Pokračujeme po žluté: stoupáme k samotám, od nich k lesu a dál lesní cestou na Svobodnou horu. Od místa "Pod Svobodnou horou" je odbočka 200 m k vrcholu s půlkruhovým rozhledem přes Šumavské podhůří až k hraničním horám na jihovýchodě.

Dál pak příjemná lesní cesta směřuje s klesáním k Vodňanským Svobodným Horám. Od okraje lesa je nádherný pohled na město Vodňany a jeho okolí.

Sejdeme až k silničce a kapličce sv. Linharta, zde odbočíme doleva na červenou trasu. Po 200 m na rozcestí pokračují červené značky po prostřední cestě, po 0,7 km půjdeme kolem samoty, za níž asi po 400 m opustíme červenou trasu a zabočíme vpravo dolů. Lesní cesta klesající do údolí nás přivede k samotám a k řece Blanici.

Po 300 m od posledního stavení (proti proudu řeky) je lávka, za ní železniční trať a vlevo zastávka Svinětice. Od zastávky přijdeme po přibližně 350 m k silnici. Odbočíme doleva a po 400 m přijdeme do Svinětic k autobusové zastávce, za ní na cestu na náves a žlutou trasu. Pokračujeme po žlutých značkách na Útěšov (3km), Štětín (5km). Projdeme Sviněticemi (na návsi kaplička z r. 1934), přijdeme k odbočce vpravo na polní cestu v otevřené krajině (místy poškozenou od traktorů, ale ještě lze po ní jet i na kole), přejdeme přes silnici, za ní polní cesta pokračuje se stoupáním ( 1 km úsek) do Útěšova. Odkud jdeme dál po klidné silničce stoupající nad obec. Na vrcholu stoupání vidíme již před sebou Štětín a zřetelné obrysy Helfenburku. Žluté značky nás dovedou do Štětína. Do Bavorova se vrátíme po silnici - doleva - a po modrých značkách.
Zbývá ujít ještě 4 km.

Alternativa:
Jsme-li na kole, a máme-li dostatek času, můžeme si ze Svinětic zajet po žluté trase 4 km k Záhorskému rybníku a kempu Pražák.


zdroj: oficiální stránky Města Vodňan, autor textu Eduard Oberfalcer


Obrázek - Kdyby byl Bavorov...