Romantická cesta na Helfenburk

Typ:
Cyklostezka a stezka pro pěší
Trasa:
Bavorov - Štětín - Helfenburk - Krajníčko - Útěšov - Svinětice - Rakovice - Bavorov
Celková délka okruhu: 
23,5 km

Neopomenutelným místem kraje kolem Bavorova, v dominantní poloze, přitažlivého pro české i zahraniční turisty, je Helfenburk - 6,5 km severozápadně od Bavorova. "Na strmém vrchu ve hlubokém lese, zdáli jakoby vztyčoval vrch témě hned nad zámkem, shlíží v tichý kraj zkamenělá minulost, vrásky přítomnosti, zešedivělá mohyla, mrtvá myšlenka: pustý hrad, zřícenina Helfenburk. Vážně shlížejí omšelé věže i hradby v krajinu. Zdál se mi vždy ten pohled smutný jako česká přítomnost, a přece něžným, žehnající jak pozdrav velikánů z dob slávy české. Veliký to národ, byť i v úpadku, a nádherný i jeho pomníky! Zefýr šepotá dumy rožmberské a válečné dumy královských purkrabí. Pustý hrad! Toť heroická stafáž k rozkošnému zátiší v údolí k zámku D ." Tak popsal spisovatel Bohumil Havlasa v románu "Tiché vody" již rozpadající se hrad. (Děj knihy se vztahuje k Helfenburku a zámku v Dubu.)
Historie hradu počíná r. 1355, kdy císař římský a král český Karel IV. dal Rožmberkům povolení, aby si na panství Bavorovském, a to na hoře Malošíně vystavěli hrad. To se stalo pak ve dvou letech a dáno mu jméno Helfenburg. Po dvě století plnil funkci správního a obranného střediska to- hoto panství. Od 2. poloviny 16. století, kdy si Vilém z Růže zřídil nádherné sídlo Kratochvíli, hrad nebyl obýván a pustl. Roku 1593 prodal Petr Vok již opuštěný hrad spolu s panstvím městu Prachatice. Po konfiskaci majetku Prachatic v r. 1622 získali jej Eggenbergové, po nichž přešel dědictvím v r. 1717 na rod Schwarzenbergů, jimž náležel až do I. pozemkové reformy r.1921-22. Nejvýznamnější částí stavby je mohutný hradní palác, k němuž vystoupíme po kamenných stupních. Přes úzký parkán, jímž byl palác ze tří stran obehnán, dostaneme se k brance vedoucí od jihu do střední čtvercové dvorany, k níž přiléhají na východě i západě vysoká obytná křídla. Na protější straně je od r. 1967 zazděn alianční znak Jana z Rožmberka a Elišky z Halsu, pocházející z výzdoby hradu.
Z věže postavené na nároží, kde se sbíhají ze tří stran hradby, se přehlédla ta část krajiny, která nebyla vidět z velké věže pro střechu paláce. Spodní rozšířený prostor s kulatým otvorem v úrovni branky sloužil jako vězení. Vnitřkem vrchní části vedou schody na vyhlídkovou plošinu, odkud se naskýtá nádherný rozhled do krajiny od Týna n.Vlt. přes Vodňany, Bavorov až ke vzdálené Kleti a od ní přes Libín, Bobík, Boubín až k hraničním horám. Již tento pohled stojí za cestu na Helfenburk.

Popis trasy:
Z bavorovského náměstí se vydáme po silnici směřující na Čepřovice (Volyni, Strakonice).
Doprovází nás modré turistické značky 4 km ke Štětínu, 1 km na odbočku ze silnice u autobus. zastávky a l,5 km při zpevněné cestě na Helfenburk. Převýšení od Bavorova k hradu činí 237 m. Po jeho návštěvě (v sezóně možnost občerstvení) budeme pokračovat od rozcestníků 200 m pod hradem po lesní hrbolaté cestě a modrých značkách na zvlněném hřbetu v polesí Mlaka. Po 2 km romantického úseku s místy pěkných výhledů sejdeme k turistickému bodu "Mlaka - pod k. 625 m" a k silničce. Po ní vpravo - bez modrých značek - se oklikou po 2,1 km dostaneme k myslivně a hlavní silnici (k odbočce ze silnice, od které jsme šli na hrad). V zatáčce silnice (před autobus. čekárnou) půjdeme vlevo po silničce směřující šikmo dolů do Krajníčka (2 km). Od návsi vpravo pokračujeme po silnici ke křižovatce (1,7 km), na ní vlevo po silničce a žlutých značkách 2 km do Útěšova (výhledy na vrcholu stoupání), odtud 1 km po polní cestě k silnici a za ní dál 2 km v otevřené krajině do Svinětic (cesta v tomto úseku je místy poškozená od traktorů). Projdeme Sviněticemi (na návsi kaplička z r. 1934) ke křižovatce.
Zde opustíme žluté značky, dáme se k hlavní silnici (Bavorov - Vodňany), po ní doleva a po cca 400 m na odbočce vpravo na cestu k železniční zastávce Svinětice. Od zastávky vlevo za tratí - po 50 m - přejdeme po lávce Blanici a po cca 300m vlevo (po proudu řeky) přijdeme k stavením a doleva na lesní cestu pod svahem, po které se vpravo dostaneme z údolí asi po 0,7 km na cestu a červené značky, směřující doprava na dvůr Rakovice a k chatové osadě Podlesí (2,5 km úsek). Kolem kempu se po cca 1 km vrátíme do Bavorova na náměstí.

zdroj: oficiální stránky Města Vodňan, autor textu Eduard Oberfalcer


Obrázek - Romantická cesta na Helfenburk