Z Protivína s písničkami přes Maletice k Tálínskému rybníku

Typ:
Cyklostezka a stezka pro pěší
Trasa:
Protivín - Maletice - Selibov - Tálín - Žďár - Apoleňák - Rabiň. rybník - Čačarky - Protivín, nám.
Celková délka okruhu: 
19 km

"Na břehu Blanice leží Maletice.". Tak začíná oblíbená píseň o sympatické vesnici, kam míří naše kroky z Protivína. Až se rozloučíme s Maleticemi, vydáme se přes Selibov, obec se starou kovárnou a lidovou architekturou, kolem Tálínského rybníka (52 hektarů), známého v celých Čechách podle písničky "Už se ten tálínskej rybník nahání, dosahá voděnka k samému kraji.  ", do Tálína.

Popis trasy:
Z Protivína, Masarykova náměstí, se vydáme k železničnímu nádraží (2 km), odkud pokračujeme rovně po modrých turistických značkách a po silnici směřující na Skály a Ražice. Po 1,5 km od nádraží je odbočka ze silnice vpravo na asfaltovou cestu do Klokočína (1,5 km). Od klokočínské tvrze za mostem přes Blanici po silnici a modrých značkách dojdeme do blízkých Maletic (0,5 km). Projdeme přes prostornou a upravenou náves na konec obce, za ní na rozcestí a od kříže doprava. Po přibližně 40 m opustíme modré značky a pokračujeme dál po klidné asfalt. cestě v rovině do Selibova (2 km). Ze Selibova od turistických směrovek u kapličky na návsi nás povedou žluté značky k Tálínskému rybníku (2,5 km) a do Tálína (3,5 km). V horní části vsi odbočují doprava mezi stavení na polní cestu a přes hlavní silnici (z Písku do Protivína) k lesu. Stoupáme k rozcestí, na něm vpravo a skrz les po příjemné cestě sejdeme k hrázi Tálínského rybníka. Za ní po polní cestě - pozorně sledovat žluté značky - oklikou, část cesty je po okraji louky, se dostaneme od hráze na západní straně rybníka k jižní hrázi a po silnici (ze Žďáru) vlevo do Tálína.
Odtud se budeme vracet po silnici, bývalé "zemské cestě" (po které jsme přišli do Tálína), v otevřené krajině 2 km do Žďáru. U obce odbočíme doleva na náves (kaplička se zvonicí, lidová architektura - areál zemědělské usedlosti čp. 15 na východ.
straně návsi). Po silnici vpravo se dostaneme na konci Žďáru na rozcestí, na něm jdeme doprava směrem na Žďárské Chalupy. Přibližně 1 km od Žďáru zahneme v zatáčce - u křížku - vpravo na polní cestu (úsek doporučené cyklotrasy).
Kolem stavení "Apoleňák" a "U Andresa" přijdeme k bodu "Loupežníci" naučné stezky "Zelendárky", odtud vpravo po asfalt. silničce podél Rabiňského rybníka (na hrázi Rybářská bašta) k čistírně odpadních vod a do Čačarek. Po přibliž. 0,7 km se vrátíme na náměstí v Protivíně. Okruh vede zajímavými místy v nenáročném terénu, je snadný pro výlet na kolech a přijatelný i pro pěší turisty.


zdroj: oficiální stránky Města Vodňan, autor textu Eduard Oberfalcer


Obrázek - Z Protivína s písničkami přes Maletice k Tálínskému rybníku