Okolím Vodňan a vzpomínka na zlatou horečku v Křepicích

Typ:
Cyklostezka a stezka pro pěší
Trasa:
Vodňany - Pražák - Vodňanské Svob. Hory - Křepice - Libějovické Svobodné Hory - Dlouhá Ves - Chelčice - Vodňany
Celková délka okruhu: 
21 km, alternat. 31 km

Po prvním kilometru tohoto výletu se dostaneme k přírodní památce "Malý ústavní rybník". Odtud po hrázích několika rybníků, podél starého náhonu a lužního porostu v údolí Blanice, nás cesty povedou na Pražák a od něho budou z pohodlné roviny stoupat k vrchům nad "Svobodnými Horami". Táhlé stoupání nám zpříjemní nádherné rozhledy - nad obcí Pražák směrem na Písecké hory, Vodňany, k Temelínu, po pravé straně na zalesněné pásmo návrší s dominantním Hradem (667m).
Přibližně 1 km jihovýchodně od Vodňanských Svobodných Hor přijdeme do Křepic, další zastávce na našem výletu, obce známé jedinečným nálezem zlata, objeveného zde v r. 1927 při opravě místní silnice vedoucí do Stožic. Ukázalo se, že zlato bylo zarostlé jen do jediného balvanu křemene, pocházejícího z Hasíkova lomu západně od Křepic. Jeden z údajů uvádí, že v něm bylo asi 1 kg zlatých plíšků. Podle chemického složení není křepické zlato ryzím, ale tzv. elektrem, což je slitina stříbra se zlatem. Zpráva o nálezu zlata u Křepic měla za následek, že celé širší okolí nálezu bylo podrobně prohledáno, avšak bezúspěšně. Zlatá horečka z r. 1927 na Vodňansku postupně opadla. Až opustíme Čichtický les a po klidné silnici se budeme přes Dlouhou Ves, Záhorčí a Chelčice vracet do Vodňan, budeme míjet rozsáhlé ovocné sady na okolních prosluněných svazích, ve známé oblasti kolem Chelčic, obce s dlouholetou ovocnářskou tradicí, zvlášť působivé v době květu. Ovocné sady a zahrady v katastru obce zaujímají 77 % zemědělské půdy.

Popis trasy:
Od autobusového nádraží ve Vodňanech nás povede žlutá turistická trasa přes náměstí ke kostelu a dál po žlutých značkách z města severozápadním směrem. Půjdeme kolem rybníka a rezervace Malý ústavní rybník. Od křížku (r. 1880) vede cesta při kraji louky.
Na příčné cestě odbočíme doprava k bývalému mlýnu "U Pomijů". Ušli jsme 2 km, pokračujeme 0,5 km po pěšině mezi rybníky, lužním porostem, podmáčené olšině a náhonem pocházejícího z 15. stol., k dalšímu bývalému mlýnu "U Martinců".
Od něho jdeme doleva dál po žlutých značkách. Na silnici doprava a po cca 250 m před zatáčkou ze silnice vlevo na cestu, po ní cca 0,6 km ke křižovatce turistických tras.
Vpravo je rekreační zařízení Karas (v místě bývalého mlýnu "U Karásků"). My odbočíme doleva na zelenou trasu. Pěkná cesta - úsek asi 0,7 km - podél rybníků a olšiny nás přivede k silnici (Vodňany - Bavorov), jdeme po ní vlevo, po 100 m u autobus. zastávky se dáme doprava k železniční zastávce Pražák. Odtud nás povede červená trasa kolem kapličky s malbami po stoupající asfaltové cestě Pražákem přímým směrem k židovskému hřbitovu nad obcí (ze 17. stol.). Za hřbitovem vede cesta lesem (pokračuje táhlé stoupání od kapličky) k vršku a k louce (pozorně sledujme červené značky), po jejím okraji sejdeme ke kapličce sv. Linharta a k rozcestníkům turistických tras u silničky. Před námi jsou Vodňanské Svobodné Hory. Na rozcestí odbočíme vlevo na silničku (neznačená cesta) do 1 km vzdálené obce Křepice. Projdeme obcí - vpravo - a po stoupající silnici k pásmu vrchů po 0,7 km (u křížku) přijdeme na zelenou trasu - neodbočíme - a nad serpentinami do Libějovických Svobodných Hor, z Křepic po necelých 2 km. Na začátku obce jdeme po cestě a zelených značkách doleva k silničce (od Bavorov. Svobod. Hor na Chelčice). Za ní přejdeme na stoupající cestu lesem, po pravé straně se dostaneme k odbočce na stezku Josefa Holečka (při ní kamenný sloup se sv. Jiřím).
Od ní pokračujeme po zelených značkách. Následuje odpočinkový úsek po asfaltové cestě pod vrchem Holička (620 m) k turistickému bodu "Čichtický les" a směrovkám, dál rovně s klesáním. Po přibližně 1,3 km se dostaneme k odbočce vlevo na těžbou lesa poškozenou cestu, po ní šikmo vzhůru - l km - k silnici (od Strunkovic n. Blanicí do Libějovic). Zde se odkloníme od zelené trasy a půjdeme po klidné silnici do Dlouhé Vsi a Záhorčí, s rozsáhlými ovocnými sady v okolí. Po 3 km přijdeme na křižovatku v Záhročí. Odbočíme vlevo na frekventovanější silnici do Chelčic a Vodňan (4 km).
Po 0,6 km nás přivítají Chelčice, "Jihočeská vesnice r. 2000". Kolem pomníku středověkého náboženského reformátora a filosofa Petra Chelčického (1390 - 1460) a barok. kostela sv. Martina (původně románský z doby kolem r. 1240) projdeme zajímavou obcí. Chelčičtí otevřeli v upomínku na slavného rodáka v budově obecního úřadu pamětní síň Petra Chelčického.
Po silnici a modrých značkách pohodlně dojdeme v otevřené krajině do Vodňan.
Celková délka okruhu 21 km v rovině i kopcovitém terénu představuje pro pěší turisty výlet na 6 až 8 hodin. Pro cyklisty je krátký. Lze si cestu prodloužit: Na křižovatce v Záhorčí pokračovat rovně do Libějovic k zámkům (2 km). Od nového zámku vede též modrá turist. trasa 3 km na Lomec. Celkově desetikilometrová zajížďka na další zajímavá místa - viz. místopisný seznam - zpestří tento výlet.
Z Vodňan vede na Lomec cyklotrasa č. 1099.


zdroj: oficiální stránky Města Vodňan, autor textu Eduard Oberfalcer


Obrázek - Okolím Vodňan a vzpomínka na zlatou horečku v Křepicích