Severovýchodně od Vodňan

Typ:
Cyklostezka a stezka pro pěší
Trasa:
Vodňany - Loucký mlýn - Čavyně - Číčenice - Záboří - Milenovice - Loucký mlýn - Radčice - kaple sv. Vojtěcha - Vodňany
Celková délka okruhu: 
18 km

Výlet severovýchodně od Vodňan, zasahující do Protivínska, je převážně v otevřené krajině se skvělými výhledy do okolí. Projdeme několik obcí, uvidíme hez- ké kaple, kapličky na návsích, osamělé kříže, boží muka při cestách - původní, neopakované práce, každé dílo je originálem dnes již zapomenutých tvůrců, šikovných zedníků, kameníků i jiných řemeslníků.
Při cestě z Radčic stojí při původní silnici z Písku do Vodňan přes dva metry vysoký kamenný sloup s hlavicí a formanským znamením, tzv. "čuba". Brzdový kámen - technická památka - je spolu s milníky nejstarší dochovanou dopravní značkou.
Ještě před koncem výletu se můžeme zastavit u kaple sv. Vojtěcha, místa, kam chodíval Julius Zeyer za svého pobytu ve Vodňanech koncem 19. století . ("Kostelík sv.Vojtěcha nad rybníky u strakonické silnice byl téměř denním cílem procházek Zeyerových, hlavně ve večerním soumraku, kdy slunce už zapadlo za Skočickou horu, louky voněly rosou a stromy se měnily v živé bytosti ." - L. Stehlík v Zemi zamyšlené.)

Popis trasy:
Z Vodňan - od autobusového nádraží - nás povedou severovýchodním směrem žluté značky kolem bývalého mlýna "U Mosteckých" (z r. 1842), přes most, po pěšině při levém břehu Blanice k Louckému mlýnu (3,5 km). Zde se odkloníme od žluté trasy, půjdeme přes most, kolem stavení vlevo na polní cestu, stáčející se doprava k samotě a stromoví. Při okraji louky (po mezi) se dostaneme do Čavyně na náves. Od půvabné kapličky (r. 1844) pokračujeme doleva. Po polní cestě přímým směrem - přes trať - k vrchu Číčenice, pod vrcholem zahýbá vpravo, dojdeme na konec obce Číčenice.
Doprava je náves s kaplí, stavby lidové architektury blatského typu, doleva směřuje nefrekventovaná silnice přes kopec do Záboří (po pravé straně věže temelínské elektrárny - kontrast se zdejší poklidnou a pěknou, jakoby zapomenutou krajinou). Záboří projdeme kolem pohledné kapličky rovně směrem na Protivín. Za Zábořím na rozcestí po silnici stáčející se vlevo k lesu (vpravo v povzdálí vidíme vesnici Krč s věží starého kostela, za ní hřebeny Píseckých hor). Na začátku lesa, u kříže (asi po 1,2 km ze Záboří), odbočíme ze silnice doleva na lesní cestu. Po cca 80 m na křižovatce (viz. detail na mapce) jdeme rovně na asfalt. silničku (po ní doleva) , která klesá do údolí k železnici a řece Blanici. Za přejezdem přes trať nás povedou žluté turistické značky. Za mostem na rozcestí v Milenovicích zahneme doprava a pokračujeme přes ves kolem hospodářského dvora k stavení čp. 2 se štítem v selském baroku (r. 1832) na konci Milenovic. Vlevo kolem něho po polní cestě se dostaneme na silničku před Louckým mlýnem. Zde opustíme žlutou trasu a odbočíme vpravo do Radčic (cca 1 km).
Přijdeme na velmi frekventovanou silnici, za kterou jsou hned Radčice. Na prvním rozcestí ve vsi zahneme doleva (vpravo je náves a stavení v lidové architektuře) na stoupající asfaltovou cestu, za obcí polní cestu, směřující kolem božích muk z 18. stol. k původní silnici (z Písku do Č. Budějovic) - vlevo při ní uvidíme kamen. sloup, tzv. "čubu". Vpravo se dostaneme k nové silnici, za ní opět po původní silnici k Střední rybářské škole (vpravo). Za jejími budovami půjdeme ke hřbitovu a kapli sv. Vojtěcha, od které nás cesta po hrázích rybníků Velká Outrata a Malá Podvinice, mimo ruch silničního provozu, přivede před most přes Blanici a za ním nás uvítají Vodňany - město rybářské tradice. Okruh délkou 18 km v celkově nenáročném terénu je pro pěší turisty přijatelný, pro cyklisty je pohodlný.


zdroj: oficiální stránky Města Vodňan, autor textu Eduard Oberfalcer


Obrázek - Severovýchodně od Vodňan