Malby a verše českého baroka v Albrechticích n. Vltavou

Typ:
Cyklostezka a stezka pro pěší
Trasa:
Protivín - Krč - Bečelov, rozc. - Jalovčí - Zelendárky - Nová Ves - Malé Chalupy - Nuzov - Paseky - Albrechtice n. Vlt. - Protivín
Celková délka okruhu: 
32,5 km

Po tříhodinové chůzi z Protivína podhůřím Píseckých hor přijdeme do Pasek, jejichž poloha na kopci pod lesem nabízí překrásné pohledy na blízkou krajinu se zrcadly rybníků a při dobré viditelnosti až na šumavská pásma hor. Nad rovinami kolem Protivína a Vodňan se vypínají bližší vrchy, z nichž vyniká Hrad (Skočická hora), pásmo vrchů mezi Bavorem a Netolicemi s nejvyšším Svobodnou horou, za nimi na horizontu můžeme vidět v širokoúhlém rozhledu Slepičí hory, šumavská pohoří s Boubínskou hornatinou ve východní části a s vrcholem Poledníku na západě.
Z Pasek se po několika kilometrech po dobrých cestách lesem v přírodním parku "Písecké hory" dostaneme k cíli našeho výletu, do Albrechtic n. Vlt. Vznik obce se datuje ve 3. čtvrtině 12. stol. a z téže doby je románský kostel sv. Petra a Pavla, později přestavovaný, s nástěnými románskými malbami v interiéru (v presbyteriu nádherná románská freska Posledního soudu). Přilehlý hřbitov a zeď se 108 jednotně řešenými kapličkami, s malbami F. Mikuly z Jinína, později několika dalších malířů a veršovanými náhrobními nápisy faráře V. Cízi z l. 1841 - 54, je zvláštností, kterou sotva jinde uvidíme. (Úryvek z epitafu na jedné ze stovky kapliček: "Co nám ze srdce vycházívá, zas to k srdci jde /Tomu může každý věřit, v pravdě se to vždy najde .." S moudrostí, citem a trefností složil páter Cíza verše na zemřelého sedláka i slouhu a žebráka, utopeného mlynáře nebo myslivce, kanonýra i hrobaře.)

Popis trasy:
Z Protivína, od rozcestníků - u zámku - na Masarykově náměstí se vydáme po žlutých značkách směrem k železniční zastávce a ke čtvrti Na Libochově.
Za městem u malebných božích muk opustíme žlutou trasu a jdeme po málo frekventované silnici do Krče. Ukazuje se nám věž kostela sv. Václava (původně sv. Mikuláše) z počátku 14. stol. Před kostelem odbočíme doleva na "horní" náves k směrovkám zelených značek naučné stezky "Zelendárky". Od nich půjdeme cca 1 km po silničce vlevo k Bečelovu - na rozcestí. Míjíme starý osamělý topol, od něho je hezký pohled přes Rabiňský rybník na Myšenec. Přes kamenný mostek pokračujeme po tzv. Landstrasse (bývalé zemské cestě) a žlutých značkách cca 1 km do Jalovčí. Od rozcestí a zastavení naučné stezky "Švarcenberský rybník" budeme sledovat při silničce zelené značky (žluté se odklání na Pařezí). Z Jalovčí se po 1 km dostaneme k Zelendárkám, několika stavením v harmonickém souladu s krásou zdejší přírody. Od nich se klidná silnička - ideální pro cyklisty - stáčí vlevo do Nové Vsi; u zastavení "Chráněné rostliny a živočichové" vede vlastní trasa nauč. stezky a zelené značky doprava, my jdeme dál vlevo.
V Nové Vsi od kapličky přijdeme u konce vsi na rozcestí - před stavením z r. 1850 - se dáme doleva. Necelý kilometr od Medenice, osady u rybníka Skopec, zahneme u křížku ze silnice doprava na solidní polní cestu do Malých Chalup a k silničce na začátku Nuzova, po které půjdeme přes ves a do Pasek. Až dosud mírně zvlněný terén vystřídá větší stoupání. V Nuzově můžeme vidět hezkou kapličku se zvonicí a zemědělské usedlosti v lid. architektuře hlubockých Blat. Z Nuzova - při cestě je malé koupaliště - po 2 km se dostaneme k silnici a před Paseky. Jdeme vlevo do vsi s jedinečnými výhledy do krajiny. Přijdeme ke kapličce, za ní odbočíme ze silnice doprava a kolem budovy (prodejny) do ulice stoupající nahoru k rozcestí na konci Pasek, kde se dáme doleva a po žlutých značkách k lesu - přírodnímu parku "Písecké hory". Od rozcestí v lese stoupáme doprava ke zpevněné lesní cestě, po ní vlevo a po vrstevnici Paseckého vrchu (625 m) sejdeme k silničce a k rozcestníkům u turist. bodu "Křižovatka pod Bytinou". Zde zahneme doprava. Pohodlná cesta s klesáním a červené značky - vede po ní cyklotrasa č. 1015 - nás dovedou po 2 km k bodu "Kopaniny" na okraji lesa a odtud po cca 1,5 km do Albrechtic n. Vlt., cíle našeho výletu. Při cestě v obci k starobylému kostelu apoštolů Petra a Pavla, míjíme půvabné stavení se štítem selského baroka z r. 1836 a hospodářskou budovou z r. 1823. - Z Protivína jsme ušli 17,5 km.
Z Albrechtic, od autobus. zastávky v centru obce, se budeme vracet po zelené turistické trase k Vysokému Kamýku - rozcestí (4 km) v chráněném území " Písecké hory". Zelené značky nás povedou z Albrechtic jižním směrem k lesu, od něho po stoupající lesní cestě. Úsek příkřejšího stoupání - v bukovém lese - vystřídá odpočinková zpevněná cesta po vrstevnici, z ní vede odbočka vpravo šikmo nahoru (cca 200 m) k rozcestí tras na Vysokém Kamýku, místu "Pod věží". Odtud vpravo po modrých značkách přijdeme k rozhledně z r. 1941 (uzavřená) a na vrchol Vysokého Kamýku, bodu "Měřičská věž" - 627 m n. m., od kterého ještě po modré trase a klesající lesní cestě na žlutou turistickou trasu do Protivína. Žluté značky nás budou provázet až na protivínské náměstí (9,5 km). Jejich četnost a dobré značení je zárukou, že nezabloudíme, zejména v rozsáhlém lesním komplexu. Musíme je sledovat - nepřehlédnout odbočky. Přibližně v polovině trasy se dostaneme k rozcestníkům a zastávce naučné stezky Zelendárky, místu "Pařezí - u seníku". Do Protivína zbývá po žlutých značkách 4,5 km k železniční zastávce, 5 km k náměstí, již v otevřené rovinaté krajině po pohodlných cestách i pěšinách, po hrázích rybníků, lemovaných starými duby.
Po silničce od Jalovčí se dostaneme k Švarcenberskému rybníku (0,5 km) a k rozcestí Bečelov (1km). Na konci rybníka půjdeme opět přes kamenný mostek z doby c. a k. rakousko - uherského, kdy zde vedla významná cesta, tzv. Landstrasse, od něho po silnici vpravo na odbočku a lesní cestičku vlevo, stoupající na kopec nad Protivínem. Namáhavější krátký úsek vystřídá snadná cesta dolů a vpravo po okraji lesa, stále po žlutých značkách, přijdeme k cestě a vlevo k božím mukám a silnici od Krče, po ní vpravo nám zbývá poslední kilometr do centra Protivína.
Délka okruhu 32,5 km je pro pěší dosti náročná. Je však možné využít k návratu z Albrechtic autobusového spojení. Cyklisté i přes namáhavější úsek v kopcích - převýšení mezi Vys. Kamýkem a Protivínem je 244 m - si mohou okruh ještě prodloužit zajížďkou do obce Údraž - 3 km severně od Albrechtic n. Vlt. Stojí zde stará tvrz.
Další alternativou pro pěší je do Albrechtic n. Vlt. dojet autobusem a odtud jít pěšky do Protivína dle popsané trasy přes Vysoký Kamýk (kratší - 15 km - i pohodlnější úsek).


zdroj: oficiální stránky Města Vodňan, autor textu Eduard Oberfalcer


Obrázek - Malby a verše českého baroka v Albrechticích n. Vltavou