Členské obce

Skočice

První písemnou zmínku o obci Skočice nalezneme v historických pramenech v roce 1399. Nejvýznamnější historickou stavbou v obci Skočice je osmihranný kostel Navštívení Panny Marie. Historie kostela je úzce spjata s historií obrazu Panny Marie Pomocné, který je umístněn uprostřed hlavního oltáře. Obraz pochází z počátku 17. století. Dostala ho hraběnka Polyxena Ludmila ze Šternberka od svého manžela. Hraběnka ho v roce 1666 přemístila do své skočické tvrze. V březnu 1672 došlo k požáru a Skočická tvrz shořela. V ruinách a popelu byl nalezen obraz Panny Marie nepoškozený. Zpráva o zázračném zachránění obrazu se rychle rozšířila. Vyjádřením úcty k Panně Marii bylo položení základního kamene zdejšího kostela dne 21. 3. 1677. O rok později byl kostel vysvěcen. Tyto události daly vzniku dlouhotrvající tradici skočických poutí.

Jižně od obce se nachází přírodní rezervace Skočický hrad rozkládající se kolem 666,8 metrů vysokého vrcholu Hrad. Skočice se dělí na dvě části: Lidmovice a Skočice. Skočice leží v průměrné výšce 462 metrů nad mořem.


Foto - Skočice

Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9